ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.2k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

The line graph reveals the information about how many dollars four cafes in New York had earned after 12 months in a year.

Overall, it is clear that there were two basic trends: upward and downward. Only the earnings of The Tea Room fell dramatically, while that of the others rose constantly over the period.

Specifically, in terms of The Tea Room, after going ups and downs wildly from $160 to $120 in the first 8 months, its income declined sharply to under $50 at the end of the year.

By contrast, the others’ income increased by varying degrees. For instance, the first 6 months saw an insignificant drop in the earnings of Internet Express from $100 to $80, followed by a gradual rise from $80 to over $120 in the other half of the year. Moreover, both Wifi Cafe and Cafe Cool ended the year up in December. Between January and July, the former’s income doubled from $50 to $100 and then fell considerably to $60 in the next two months, before rocketing to over $180 in December. Likewise, although Cafe Cool’s earnings experienced a wild fluctuation from $30 to nearly $60 in the first 10 months, it climbed rapidly to  $120 in the last months.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (11 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu
First of all, you should devide your report into 3 paragraph, so overall sentence need add with first sentence. In addtion, using more adver to descibe the trend may help your band score.
Any questions can sent my email, I'll support you more about it. Thanks for reading. :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (4 điểm)
Thanks for your reply =))) sure I will consider it
0 phiếu

The line graph reveals the information about THE AVERAGE OF dollars four cafes had earned EACH YEAR IN NEW YORK.

Looking at the line graph, it can be seen clearly that the earnings of The Tea Room experienced a downward trend with the exception of the others upward over the period.

it is immediately obvious that The Tea Room went up from $160 to $120 in the first 8 months, its income declined sharply to just under $50 at the end of the year.

By contrast, the others’ income increased by varying degrees. For instance, the first 6 months saw a significant drop in the earnings of Internet Express from $100 to $80, followed by a gradual rise from $80 to over $120 in the other half of the year. Moreover, both Wifi Cafe and Cafe Cool ended the year up in December. Between January and July, the former’s income doubled from $50 to $100 and then fell considerably to $60 in the next two months, before rocketing to over $180 in December. Likewise, although Cafe Cool’s earnings experienced a wild fluctuation from $30 to nearly $60 in the first 10 months, it climbed rapidly to  $120 in the last months.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (14 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

2 Góp ý
đã hỏi 9 Tháng 4, 2018 trong Trend (Line) bởi thaobop2k1 (0 điểm)
...