ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.4k thành viên

The charts below show the percentage of monthly household income spent on various items by two different groups in one European country.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

The given charts compare changes in the shares of seven different items which comprised the monthly expenses of two distinct groups in an European country.

Overall, while the food and fuel represent the largest proportions in the low income group’s expenditure, the wealthier tend to spend most on miscellaneous and socializing activities.

It can be seen from the first chart that food products account for the most significant share of expenditure (29%), which is slightly higher compared to the figure of fuel (25%). Miscellaneous and socializing activities hold rather minuscule shares, constituted 18% and 11%, respectively. The proportions of restaurant and hotel, transport and clothing are responsible for less than a fifth of all expenditures, whereas the expenses on garments and luxury diners are approximately equal with 5% and 4% each, a double is the amount spent on conveyance (9%).

Regarding to the given second chart, while miscellaneous experience the largest contribution with nearly a fourth of all expenses (23%), followed by the budget spent on recreational and cultural activities (21%), the figure of food and beverage is negligible at 15%, slightly overtake the restaurant and hotel proportion (12%), however, still rank at fourth place as 16% is the share of transportation. The fuel and clothing share the smallest consumptions, occupied 7% and 6%, respectively.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (2 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

3 góp ý

0 phiếu

Overall: T nghiĩ là band 8.0, chỉ sửa một số chỗ là:

1.Miscellaneous and socializing activities hold rather minuscule shares, constituted 18% and 11%, respectively.

-> consituting perhaps

2. The proportions of restaurant and hotel, transport and clothing are responsible for less than a fifth of all expenditures, whereas the expenses on garments and luxury diners are approximately equal with 5% and 4% each, a double is the amount spent on conveyance (9%).

-> what is "a double" (a double of what?) in this case?

3. Regarding to the given second chart, while miscellaneous experience the largest contribution with nearly a fourth of all expenses (23%),

-> "experiences"

followed by the budget spent on recreational and cultural activities (21%), the figure of food and beverage is negligible at 15%, slightly overtake the restaurant and hotel proportion (12%),

-> "higher"

however, still rank at fourth place as 16% is the share of transportation.

-> "However", "ranking"

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (12 điểm)
0 phiếu
Bài viết ngắn gọn, dễ hiểu. Mình chỉ muốn hỏi bạn học writing như thế nào vậy ạ?
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (8 điểm)
0 phiếu

Bài của bạn viết rất là hay, từ ngữ cũng tốt nữa. Mình mới tập viết IELTS nên mình có thể tham khảo bài của bạn một chút được không????

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (14 điểm)
đã hiện lại bởi

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...