ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.2k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

Given is the diagram that illustrates the three stages in the life of salmon- a large fish.  

It is noticeable that there are three main stages in the development of salmon  from egg to  mature adult salmon.

The first stage begin when adult salmon lay eggs around reeds and small stones in the upper river where water run very slowly . After that, each egg hatches and “fry” emerges. After living there for about 5-6 months, each “fry” moves to the lower river where the flowing is faster.  This stage last for approximately 4 years before they become “ smolts” which are twice longer than “fries” of 12-15 cm.  At the next stage, “ smolts”  migrate from lower river to open sea.  After spending 5 years living there, “Smolts” grow into adult salmons with the body length of 70-76 cm. Then,  they come back to upper river  for reproduction and the life circle start again.

(156w)
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (18 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

4 góp ý

0 phiếu

Tớ cũng sắp thi, nếu bạn đồng ý học cùng tớ thì liên hệ qua mail giúp tớ nhé! Nuddynguyen@gmail.com

Cảm ơn cậu!

"Given is the diagram that illustrates the three stages in the life of salmon- a large fish.  

It is noticeable that there are three main stages in the development of salmon  from egg to  mature adult salmon.

The first stage begin when adult salmon lay eggs around reeds and small stones in the upper river where water run very slowly . After that, each egg hatches and “fry” emerges. After living there for about 5-6 months, each “fry” moves to the lower river where the flowing is faster.  This stage last for approximately 4 years before they become “ smolts” which are twice longer than “fries” of 12-15 cm.  At the next stage, “ smolts”  migrate from lower river to open sea.  After spending 5 years living there, “Smolts” grow into adult salmons with the body length of 70-76 cm. Then,  they come back to upper river  for reproduction and the life circle start again."

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (12 điểm)
0 phiếu
Câu đầu tiên bạn nên nói the first stage begin when the adult salmon lay egg on small stones behind the reeds in upper river.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (12 điểm)
0 phiếu
Email của mình. Chúng ta cùng trao đổi học tập nhé: duongnt9911@gmail.com
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (2 điểm)
0 phiếu

Given is the diagram that illustrates the three stages in the life of salmon- a large fish.  

It is noticeable that there are three main stages in the development of salmon  from egg to  mature adult salmon.

The first stage begin when adult salmon lay eggs around reeds and small stones in the upper river where water run very slowly . After that, each egg hatches and “fry” emerges. After living there for about 5-6 months, each “fry” moves to the lower river where the flowing is faster.  This stage last for approximately 4 years before they become “ smolts” which are twice longer than “fries” of 12-15 cm.  At the next stage, “ smolts”  migrate from lower river to open sea.  After spending 5 years living there, “Smolts” grow into adult salmons with the body length of 70-76 cm. Then,  they come back to upper river  for reproduction and the life circle start again.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (95 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...