ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.4k Bài viết

4.6k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

In recent years, an increasing number of people are concerned about the consumption of 
 
water. The expenditure of water is rapidly grow, so, in many countries, citizens do not 
 
have enough water to use in daily life. Why water is shortage and what people should do 
 
to prevent these problems. All of these issues will be clearly illustrated in this essay.
 
First of all, it is obvious, the main reason which causes lack of clean water is global 
 
warming. This is because, iceberg will be melted by high temperature which leads to 
 
rapidly increase sea level. As a result, fresh water will be combined with salt water which 
 
cause short of clean water for people.
 
Besides, industry is also another reason which carries shortage water. It means that, some 
 
laboratories will let waste out rivers or sea without treatment. Consequently, not only 
 
does water make polluted water, but it also leads to death of creatures as well as changing 
 
suddenly genes such as fish or turtle.
 
In facts, lack of water is a big issue with which inhabitant need to deal. There are some 
 
ways to face this challenge. Firstly, government is supposed to enact the law like going 
 
up the taxes to manufactures can be useful to limit amount number tone of waste to 
 
ocean. Secondly, authorities should encourage citizens to use recycled items to reduce the 
 
trash.
 
In conclusion, the are many reasons which cause short of water. However, it is clear that 
 
people are the main reason of these problems. In my opinion, the only way to deal with 
 
these issue is that people need to increase their consciousness in protection environment.
Rating: 8.00
đã hỏi trong Opinion bởi (1 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

bài viết nhìn chung là ổn nhưng góp ý tí chỗ này "Why water is shortage and what people should do 

 
to prevent these problems" dùng từ này ở đây không hợp lý lắm, nên thay bằng từ solve(giải quyết)
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (161 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...