ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

It is undeniable that tourism has become the heart of economies around the world and tourism industry has brought enormous benefits to a country’s development; nevertheless, growing tourism sector also has some drawbacks such as environmental pollution or increased crime rates. To address these issues, improving the administration policy and tourists’ understanding are the major solutions.

      First of all, government could impose harsh penalties for littering. This is clearly seen in the case when people having penchant for polluting resources such water supply, beaches, coral reefs or heritage sites; city can punish them thousands of dollar. Not only do this drastic measure alleviate environmental degradation, but the habitat of wild animals will also be safely protected. Although strict punishment may curb in the number of travelers, preserving a natural sustainable environment is much more essential.

      Secondly, authorities need to stimulate people to enhance knowledge of tourism issues. Many countries, for instance, launch tree-growing and waste-recycling from tourism places campaigns annually; therefore, environmental destruction is considerably lessened. Moreover, it is necessary that boosting security to prevent criminal activities increase. Obviously, additional security forces could make the tour or festivals safe and secure for both visitors and local residents

       In conclusion, despite of the obvious positive aspects, tourism has a number of complex issues. This requires government intervention and humans’ attitude to tackle these problems on large scale.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Problem-Solution bởi (24 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Mở bài của bạn dài, hơi thừa, mình sửa lại giùm bạn xíu:
It is undeniable that tourism has become the heart of economies around the world .Nevertheless, growing tourism sector also has some drawbacks to the country overall wellness. To address these issues, improving the administration policy and tourists’ understanding are the major solutions.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (103 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...