ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.2k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

Normally, when I have free time, I usually play sports, watch tv, surf webs and read books. After learnt stressful hours , activities such as help me entertain and relax. And playing sport is the free time activity I like best. Firstly, I like to play sport because it is really a healthy activity . You knows, sports provides many benefits for our health. It can improve health and help us to be strong. Addition, sport help us increase in statue and have a excellent body. Secondly, I like sports. I fell as dynamic as possible. Moreover, It make me full of energy. Lastly, well, It is what I enjoy most when playing sports. That is sports can help us take up the community. We will knows a lot of peoples because of having the same interests in play sport. True me, I was acquainting a lot of friend when I play sports. In short, I like to play sport because it provides many benefits for me. And you? What are activities you like best in your free time?

Rating: 6.22
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

8 góp ý

+3 phiếu

Normally, when I have free time, I usually play sports, watch tv, surf webs and read books. After learnt (learning nhé bạn,sau after là v_ing) stressful hours , activities such as(such activities) help me entertain and relax. And playing sport is the free time activity I like best. Firstly, I like to play sport because it is reallyhealthy activity . You knows(know chứ angel), sports provides(provide bạn nhé) many benefits for our health(lặp vế dưới). It can improve(s) (our)health and help us to be strong. Addition(in addition), sport help (lặp) us increase in statue(t ko hiểu nó là cái gì) and have a excellent body. Secondly, I like sports. I fell (feel ???) as dynamic as possible. Moreover, It make(s) me full of energy. Lastly, well, It is what I enjoy most when playing sports. That is sports which can help us take up the community. We will knows a lot of peoples because of having the same interests in playing sport(s). True trust me, I was acquainting have got acquainted with a lot of friends when I play sports. In short, I like to play sport(s) because it provides many benefits for me. And you? What are activities you like best in your free time? => đây ko phải bài speaking

 

bài viết của bạn chưa có câu chủ đề và kết luận phù hợp,sai rất nhiều lỗi grammar đáng tiếc và lỗi lặp từ +1soos lỗi sử dụng từ vựng.chúc b học tốt.thân :)

 

 

Rating: 6.34
đã góp ý bởi (4 điểm)
+2 phiếu

Normally, when I have free time, I usually play sports, watch tv, surf webs and read books. After learnt stressful hours , activities such as help me entertain and relax. And playing sport is the free time activity I like best.

(topic sentence thì chỉ nên gói gọn trong một câu thôi, cố gắng thêm vào vài tính từ để có thể dễ diễn tả và có hướng đi hơn trong các câu building về sau)

Các lỗi từ vựng + ngữ pháp thì ban ở trên đã nói trước rồi nên mình sẽ không nhắc lại ha. Bài viết của bạn là speaking đúng hơn là một bài writing. Không nên đặt các câu hỏi trong 1 bài writing bạn nhé. Nên kết hợp nhiều dạng cấu trúc câu với nhau. Bạn còn sử dụng các câu đơn nhiều quá. Nên định hướng tốt cho bài viết, đừng viết dài dòng lan man. Chúc bạn học tốt

Rating: 5.66
đã góp ý bởi (6 điểm)
0 phiếu

"And you?"=>>>informal, ko nê dùng trong văn viết nhóe!

"Normally, when I have free time, I usually play sports, watch tv, surf webs and read books. After learnt stressful hours , activities such as help me entertain and relax. And playing sport is the free time activity I like best. Firstly, I like to play sport because it is really a healthy activity . You knows, sports provides many benefits for our health. It can improve health and help us to be strong. Addition, sport help us increase in statue and have a excellent body. Secondly, I like sports. I fell as dynamic as possible. Moreover, It make me full of energy. Lastly, well, It is what I enjoy most when playing sports. That is sports can help us take up the community. We will knows a lot of peoples because of having the same interests in play sport. True me, I was acquainting a lot of friend when I play sports. In short, I like to play sport because it provides many benefits for me. And you? What are activities you like best in your free time?"

Rating: 6.32
đã góp ý bởi (6 điểm)
+4 phiếu

Normally, when I have free time, I usually play sports, watch tv, surf webs and read books. After learnt learning stressful hours, activities such as such activities help me entertain and relax. And playing sport is the free time activity I like best. Firstly, I like to play sport because it is really a healthy activity. You knows know, sports provides provide many benefits for our health. It can improve health and help us to be strong. Addition In the addition, sport help us increase in statue and have a excellent body. Secondly, I like sports. I fell feel as dynamic as possible. Moreover, It make makes me full of energy. Lastly, well, It is what I enjoy most when playing sports. That is sports can help us take up the community. We will knows a lot of peoples people because of having the same interests in playing sports. True Trust me, I was acquainting a lot of friends when I play sports. In short, I like to play sport because it provides many benefits for me. And you? What are activities do you like best in your free time?

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (150 điểm)

Normally, when I have free time, I usually play sports, watch tv, surf webs and read books. After learnt learning stressful hours, activities such as such activities help me entertain and relax. And playing sport is the free time activity I like best. Firstly, I like to play sport because it is really a healthy activity. You knows know, sports provides provide many benefits for our health. It can improve health and help us to be strong. Addition In the addition, sport help us increase in statue stature and have a excellent body. Secondly, I like sports. I fell feel as dynamic as possible. Moreover, It make makes me full of energy. Lastly, well, It is what I enjoy most when playing sports. That is sports can help us take up the community. We will knows a lot of peoples people because of having the same interests in playing sports. True Trust me, I was acquainting a lot of friends when I play sports. In short, I like to play sport because it provides many benefits for me. And you? What are activities do you like best in your free time?

P/s: Mình không có ý gì khác, chỉ là ở dòng 8, phải chuyển statue thành stature

 

–1 phiếu

theo mình thì bạn nên chỉnh sửa những lỗi sau: 

After learnt stressful hours => After hours of stressful learning

And playing sport is the free time activity =>the leisure activity

Addition => In addition

I was acquainting a lot of friend when I play sports => I have made a lot of friends

Chúc bạn học tốt!

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (3 điểm)
–1 phiếu

theo mình thì bạn nên chỉnh sửa những lỗi sau: 

After learnt stressful hours => After hours of stressful learning

And playing sport is the free time activity =>the leisure activity

Addition => In addition

I was acquainting a lot of friend when I play sports => I have made a lot of friends

Chúc bạn học tốt!

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (3 điểm)
–1 phiếu

Normally, when I have free time, I usually play sports, watch TV, surf webs internet (''lướt web'' là người Việt đặc trưng bạn nhé) and read books. After learnt learning (After + V_ing) stressful hours , activities such as such activities help me entertain and relax. And Playing sport is the free time activity I like best. Firstly, I like to play sport because it is really a healthy activity . You knows know (thì hiện tại đơn, không phải ngôi thứ 3 số ít đâu), sports provides provide (thì hiện tại đơn, không phải ngôi thứ 3 số ít đâu) many benefits for our health. It can improve health and help us to be strong. Addition In addition, sport help us increase in statue stature and have a an excellent body. Secondly, I like sports. I fell fell as dynamic as possible. Moreover, It makes me full of energy. Lastly, well, It is what I enjoy most when playing sports. That is sports which can help us take up the community. We will knows a lot of peoples because of who having the same interests in playing sports. True Truth me, I was acquainting have got acquainting with (có lẽ vậy) a lot of friends when I play sports. In short, I like to play sports because it provides many benefits for me. And you? What are activities you like best in your free time? (Các từ ngữ như trên hoặc "Hello everybody/Welcome you" đều không nên xuất hiện ở bài viết, vì đây là những từ đặc trưng ở bài nói, bài đọc chứ không phải trong a paragraph, bạn ạ)

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (14 điểm)
0 phiếu

Normally, when I have free time, I usually play sports, watch TV, surf webs or read books. After learning stressfully hours at class, those activities will help me entertain and relax. Playing sport which is the free time activities I like best. First of all, I like playing sports cause it's a healthy activity. As you know, sports provides many benefits for our health. It can improve heath and help us to be strong. In addition, sports help us increase in  statue and have an excellent body. Morover, I like sport cause it makes me full of energy and I also feel as dynamic as posible when playing it. Last but not the least, is  what I enjoy most when playing sport. That sports can help us take up the community. We will know a lot of people whom have the same interest with us. Which was true to me cause I was acquanting a lot of friends when I play sports. In short, I like to play sports cause it provides benerfits. WBU? What are the activities you like best in your free time 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (7 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

4 Góp ý
đã hỏi 2 Tháng 6, 2016 trong Other bởi Stephanie2412 (0 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã hỏi 23 Tháng 6 trong Other bởi buithituyet (6 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 11 Tháng 10, 2019 trong Other bởi ainha2007 (0 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 15 Tháng 7, 2019 trong Other bởi Phương Trần Thảo (2 điểm)
...