ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.6k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

109k thành viên

Mọi người xem hộ mình được khoảng mấy điểm nhé :D Thank you :D
Some people like to travel with a companion. Other people prefer to travel alone. Which do you prefer? Use specific reasons and examples to support your choice.
 
Recently, there is a tendency that people travel individually for a period of time.This experience could be enjoyable to some people. However, I would like to travel in group for three main reasons: socialization, safety and finance.
First of all, I would like to say that I am a sociable person. I like travelling to places so that I can talk with my friends and share the happiness together. I love taking pictures in company, having some laugh, sharing precious moments with each members. Moreover, when coming to new places, I love travelling with my family because my father knows a lot about places. He can give us useful advices and information about culture of that destination.
Secondly, when going on adventurous trips, I must go with my group. We often go through a lot of dangerous places where there are very few people. Therefore, assistance from each members is prominent and vital. Without support from each members, we could get lost or be in a lot of difficult tasks. Moreover, sometimes I can even meet new friends while we are travelling together.
Lastly, sometimes, bringing more people travelling with you also save you some money. When travelling by train or plane, the more people there are, the less you have to pay. People may pay only a part of the whole fee, which save quite a lot.  In my experience of travelling, going in group also help reduce the price of visiting a lot of places because there are usually programs in which they reduce the price for many people in a group.
In conclusion, travelling with group always brings me unforgettable memory that makes every trips of mine become worthwhile.
(283 words)
Rating: 6.60
đã hỏi trong Opinion bởi (68 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

+1 phiếu

Recently, there is a tendency there is likely to have a growing tendancy that people travel individually for a period of time.This experience could be enjoyable to some people. However, I would like to travel in groups for three main reasons: socialization, safety and finance.

First of all, I would like to say that I am a sociable person. I like travelling to places so that I can talk to with my friends and share the happiness together. I love taking pictures in company, having some laugh, sharing precious moments with each members. Moreover, when coming to new places, I love travelling with my family because my father knows a lot about places. He can give us useful advices and information about culture of that destination.

Secondly, when going on adventurous trips, I must go with my group. We often go through experience a lot of dangerous places where there are very few people. Therefore, assistance from each members is prominent and vital. Without support from each members, we could get lost or be in a lot of difficult (complicated) tasks. Moreover, sometimes I can even meet new friends while we are travelling together.

Lastly, sometimes, bringing more people travelling with you also saves you some money. When travelling by train or plane, the more people there are, the less you have to pay. People may pay only a part of the whole fee, which saves quite a lot.  In my experience of travelling, going in a group also helps reduce the price of visiting a lot of places because there are usually programs in which they reduce the price for many people in a group.

In conclusion, travelling with a group always brings me unforgettable memory that makes every trips of mine become worthwhile.

Rating: 6.90
đã góp ý bởi (71 điểm)
+1 phiếu
Recently, there is a tendency that people travel individually for a period of time.This experience could be enjoyable to some people. However, I would like to travel in group for three main reasons: socialization, safety and finance.
First of all, I would like to say câu này dùng trong văn nói nhé that I am a sociable person. I like travelling to places so that I can talk with to my friends and share the happiness together. I love taking pictures in company, having some laugh, sharing precious moments with each members. Moreover, when coming to new places, I love travelling with my family because my father knows a lot about places. He can give us useful advices and information about culture of that destination câu trên c nói là places, vì thế câu dưới phải là those destinations.
Secondly, when going on adventurous trips, I must go with my group. We often go through a lot of dangerous places where there are very few people. Therefore, assistance from each members is prominent and vital. Without support from each other members t thấy hợp lí hơn members, we could get lost or be in a lot of difficult tasks. Moreover, sometimes I can even meet new friends while we are travelling together.
Lastly, sometimes, vừa câu trên c dùng somtimes rồi nên câu dưới dùng nghe hơi lặp từ, c có thể thay bằng occasionally bringing more people travelling with you also save saves you some money. When travelling by train or plane, the more people there are, the less you have to pay. People may pay only a part of the whole fee, which save saves quite a lot.  In my experience of travelling, going in group also helps reduce the price of visiting a lot of places because there are usually programs in which they reduce the price for many people in a group câu này của c lặp nhiều nên nghe rất rối có thể thay là in which they discount for ...
In conclusion, travelling with group always brings me unforgettable memory that makes every trips of mine become becomes worthwhile
Rating: 6.50
đã góp ý bởi (39 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...