ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.

Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "http://bit.ly/ctvchuawritingip"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

3.9k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

Friendship is an extraordinary gift in anyone's life. For me, my best friend is an importain people in my life. Sometimes, i think i can not live without her. My best friend is the same age with me. she is really cute. She is not tall, a little bit chubby , she also has short black hair and a beautiful brown eyes. Opposed to her appearance , she is a confident people. She can stand in front of hundred people with no fear and do her assignment well. She always do everything by herself without the help of others, prepares well before doing something. But she is also a lazy people. She don’t want to do anything , don’t want to study any subject that she doesn’t like , don’t want to do housework, …she usually tells me that everything she want is study math, english, go to other country to study sychology and become a doctor. In spite of her laziness, she is always by my side when i need her, when i feel depressed, unhappy or facing up to any difficult problems. i really pround of telling you about my best friend and strongly belive that our friendship is lasts foever
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Friendship is an extraordinary gift in (for or to) anyone's life. For me, my best friend is an importain people ( important person) in my life. Sometimes, i think i can not live without her. My best friend is the same age with (as) me. she is really cute. She is not tall, a little bit chubby , she also has short black hair and a beautiful brown eyes. Opposed to her appearance , she is a confident people. She can stand in front of hundred people with no fear and do her assignment well. She always do everything by herself without the help of others, prepares well before doing something. But she is also a lazy people. She don’t want to do anything , don’t want to study any subject that she doesn’t like , don’t want to do housework, …she usually tells me that everything she want is study math, english, go to other country to study sychology and become a doctor. In spite of her laziness, she is always by my side when i need her, when i feel depressed, unhappy or facing up to any difficult problems. i really pround of telling you about my best friend and strongly belive that our friendship is lasts foever.

Sai chính tả quá nhiều, đọc lại sự hòa hợp giữa C-V, viết câu khá ngắn và lặp .....

Friendship is an extraordinary gift for anyone's life. For me, my best friend is an important person in my life. Sometimes, I think I can not live without her. My best friend is the same age as me. She is really cute. She is not tall, a little chubby, she also has short black hair and beautiful brown eyes. Opposed to her appearance, she is a confident person. She can stand in front of hundred people with no fear and do her assignment well. She always does everything by herself without the help of others, prepares well before doing something. But she is also a lazy person. She doesn’t want to do anything, doesn’t want to study any subject that she doesn’t like, doesn’t want to do housework, …she usually tells me that everything she wants is to study math, English, go to other countries to study psychology and become a doctor. Despite her laziness, she is always by my side when I need her when I feel depressed, unhappy, or facing up to any hard problems. I am really proud of telling you about my best friend and strongly believe that our friendship lasts forever.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (7 điểm)
em cảm ơn ạ !!!!
có thể xem lại giúp e bài e sửa lại đc ko ạ
Friendship is an extraordinary gift for anyone's life. For me, my best friend is an important person in my life. Sometimes, I think I can not live without her. My best friend is the same age as me. She is really cute. She is not tall, a little chubby, she also has short black hair and beautiful brown eyes. Opposed to her appearance, she is a confident person. She can stand in front of hundred people with no fear and do her assignment well, She always does everything by herself without the help of others, prepares well before doing something. Besides, she is also a hilarious girl, she has brought a lot of fun for everyone around her .when I need her, feeling depressed, unhappy, or facing up to any hard problems , she is always by my side.she is not only a confident girl but also a good student. She learns very well especially math and english so she has helped me a lot in my studies. She  usually tells me that everything she wants is to study new languages, sychologist, go to other country , and become a alienist to know more about people’s mentality. I am really proud of telling you about my best friend and strongly believe that our friendship lasts forever.

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

4 Góp ý
...