ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.

Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "http://bit.ly/ctvchuawritingip"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

3.9k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

Higher education plays a vital role in our civilization. it is often thought that university education helps students to get a better, high-paying job. however, i firmly belive this is a narrow-minded view about the benefits of tertiary education beacause the advantages of third-level study are not restricted to the personal perspective, but the society, in large, also benefits in several ways.

on the one hand, it is an undeniable fact that today's materialistic world, the issue of economic security and getting a high-paying job is a majob motivation which most students pursue higher study in acclamied universities. there are various reasons for this. Firstly, there are certain occupations such as lawer, doctor, and engineering enquiring university education after graduating high school. Higher study will provide students with academic knowledges that nowhere can offers. Secondly, higher qualifications give graduates an competitive advantage in the job market and broader career options.

on the other hand, the advantages of tertiary education is not restricted to the individuals' income. Firstly, it allows students to meet different people from a whole variety of backgrounds from a wider society. This helps to develop more tolerant attitudes towards others and decrease in the mumber of conflicts due to racial, religious prejudice which can knoct out  the peace of the world. Secondly, university education teachs people to become self-reliant anf independent. More often than not, most students have to move away from home and live in hostels in universities. This help to develop money management skill as well as discipline which are useful in students' later life. Last but not least, university education broaden mind and widen learner's horizons, contributing the society in several positive ways.

in conclusion, the merits of higher education are significantly broad, not only for individuals but also for society.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...