ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.

Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "http://bit.ly/ctvchuawritingip"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

3.9k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

It is better for students at university to live far away from home than to live at home with their parents. To what extent do you agree or disagree with this statement?

These days, whether university pupils should live on their own or with their family is a topic of concern. In my opinion, I still believe that having a life out of their home brings much more benefits to the students themselves.

To commence with, living out without their parents will help cultivate the students’ independence abilities, which will be useful for their later life. When they move out to live alone, they have to fend for themselves. Therefore, they will be gradually accustomed to doing household chores skills such as cooking and doing the washing up and problem solving skill when something unpredictably happens. Moreover, they may learn to manage their own budget properly because they are aware that they cannot turn to their parents whenever they run out of money. As a result, they will have to find a job to earn a living, which makes them treasure the value of money and thus, forcing them to spend their money properly.

Moreover, living away from parents provides students with a more free and private life. It is because they can live out of their parents’ control and protection, which sometimes restricts them from doing their wants. When moving out to live on their own, they are able to do what they always dream of, to take responsibility of their life and to make daily decisions without being intervened in by parents’ opposing ideas. For example, when living their own life, a student can throw an overnight party with her friends without any complaints from her parents, and she can even buy anything with her own money without asking for their permissions.

To conclude, I strongly believe that living a self-control life will turn these students into more versatile and independent people which will help them in the future, and at the same time, give them a sense of privacy and freedom.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (112 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

These days, whether university pupils--> students should live on their own or with their family is a topic of concern. In my opinion, I still believe that having a life out of their home brings much -> many more benefits to the students themselves.

To commence with, living out without their parents will help cultivate the students’ independence abilities--> skills, which will be useful for their later life. When they move out to live alone, they have to fend for themselves. Therefore, they will be gradually accustomed to doing household chores skills, such as cooking and -->doing the washing up --> washing-up, and problem solving skill--> problem-solving skills when something unpredictably happens. Moreover, they may learn to manage their own budget properly because they are aware that they cannot turn to their parents whenever they run out of money. As a result, they will have to find a job to earn a living, which makes them treasure the value of money and thus, forcing them to spend their money properly.

Moreover, living away from parents provides students with a more free and private life. It is because they can live out of their parents’ control and protection, which sometimes restricts them from doing their wants. When moving out to live on their own, they are able to do what they always dream of, to take responsibility of their life and to make daily decisions without being intervened in by parents’ opposing ideas. For example, when living their own life, a student can throw an overnight party with her friends without any complaints from her parents, and she can even buy anything with her own money without asking for their permissions. ( nếu nói về một người không cụ thể thì he được dùng chủ yếu hơn bạn nhé)

To conclude, I strongly believe that living a self-control life will turn these students into more versatile and independent people which will help them in the future, and at the same time, give them a sense of privacy and freedom.

Bài bạn ý tốt á, có nhiều từ vựng đa dạng về chủ đề nữa ^^

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (2 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...