ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.

Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "http://bit.ly/ctvchuawritingip"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

3.9k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

Topic: Nowadays  technology is increasingly being used to monitor what people are saying and doing (for example, through cellphone tracking and security cameras). In many cases, the people being monitored are unaware that this is happening.

Do you think the advantages of this development outweigh the disadvantages?

 

It is evident that the world’s population has risen continuously since the early 20th century. Although this problem is regarded as the crucial concern of humanity due to technological development or social policies, in my viewpoint, climate change is an accurate challenge which people have to address.

 

It is acknowledged that technological advancement gives many impacts to the outbreak of population. Since the availability of technological equipment, residents can not only have more opportunities to maintain their health and ideal diet, but the support of machines also help them reduce the intensity of work. Therefore, life expectancy of the population has increased which leads to overpopulation. Moreover, it is certain that these problems have to be solved because of many consequences. The population has risen which results in the overconsumption and increase in environmental depletion such as deforestation or illegal hunting.

 

Whilst overpopulation is one of the most concern, climate change has become the biggest risk for both ecosystems and social life. Firstly, climate change is the cause of natural disasters such as floods and heatwaves. It is exemplified that the heatwave hovers on the air is the culprit of the increase in the patients in the hospitals and the rise of fatalities. Furthermore, climate change affects industry and economic development. It is a fact that many crops are damaged by drought, long-lasted heat and the torrent of floods.

 

In conclusion, the rising population due to technological development can be the concern of the community, nevertheless, climate change should be the priority of society to address aforementioned problems. 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Advantages-Disadvantages bởi (1 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

It is evident that the world’s population has risen continuously since the early 20th century. Although this problem is regarded as the crucial concern of humanity due to technological development or social policies, in my viewpoint, climate change is an accurate challenge which people have to address.

 

It is acknowledged that technological advancement gives many impacts to (mình ko hiểu ý của bạn ở chỗ này) the outbreak of population. Since the availability of technological equipment, residents can not only have more opportunities to maintain their health and ideal diet, but the support of machines also helps them reduce the intensity of work. Therefore, life expectancy of the population has increased >> will/can/may increase which leads to overpopulation. Moreover, it is certain that these problems have to be solved because of many consequences. The population has risen which results in the overconsumption and increase in environmental depletion such as deforestation or illegal hunting.

 

Whilst overpopulation is one of the most concern, climate change has become the biggest risk for both ecosystems and social life. Firstly, climate change is the cause of natural disasters such as floods and heatwaves. It is exemplified that the heatwave hovers on the air is the culprit of the increase in the patients in the hospitals and the rise of fatalities. Furthermore, climate change affects industry and economic development. It is a fact that many crops are damaged by drought, long-lasted heat and the torrent of floods.

 

In conclusion, the rising population due to technological development can be the concern of the community, nevertheless, climate change should be the priority of society to address aforementioned problems.

* MANY >> numerous, a grear number of,...

* Mình thấy bài viết ko khớp với cái đề bài

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (353 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...