ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.

Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "http://bit.ly/ctvchuawritingip"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

3.9k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

It is widely believed that children of different levels of intelligence should be taught together while others thin that more intelligent children should be taught separately. Discuss and present your own opinion.

These days, there are many arguments regarding how to educate students of different ability levels. While some people claim that talented children should be grouped and taught separately, I am of the opinion that a mixed-ability class would be a better choice.

On the one hand, the idea of teaching good students in a separate class may be feasible to some extent. These students are able to quickly cope with basic knowledge and thus, moving on to acquire knowledge at a higher level. When being grouped into a class, they are not limited by slower students and are able to make the best use of their intelligence. This leads themselves to make even greater academic progress.

On the other hand, I believe that students of different academic levels should be mixed into the same class. First when studying in the same atmosphere, not only teachers but brighter student can also help those who are less capable with their queries during the learning process. As a result, their wonders can be cleared and explained in detail, which helps improve their performance. Moreover, better students can be a positive role model for the others in terms of both academy and perseverance. This may boost their spirits and motivate them to try harder to catch up with their better peers. By giving these students a chance to be in the same atmosphere with the talented ones, no one will be left behind.

To conclude, it may be reasonable that classifying brighter students into a class may helps these students to improve to their best ability. However, I still hold the opinion that giving a mixed-ability class will provide all students, especially the slower ones, with the chances to study better without anyone lagging behind.

Cho mình hỏi là đề bài "discuss and present your opinion" liệu có sai không ạ? Nếu không thì mình nên hiểu là "discuss both views and present your opinion" hay là chỉ cần present opinion thôi ạ? Mong được giúp đỡ ạ!

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (112 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

These days, there are many arguments regarding how to educate students of different ability levels. While some people claim that talented children should be grouped and taught separately, I am of the opinion that a mixed-ability class would be a better choice.

On the one hand, the idea of teaching good students in a separate class may be feasible to some extent. These students are able to quickly cope with basic knowledge and thus, moving on to acquire knowledge at a higher level. When being grouped into a class, they are not limited by slower students and are able to make the best use of their intelligence. This leads themselves to make even greater academic progress.

On the other hand, I believe that students of different academic levels should be mixed into the same class. First when studying in the same atmosphere, not only teachers but brighter student can also help those who are less capable with their queries during the learning process. As a result, their wonders can be cleared and explained in detail, which helps improve their performance. Moreover, better students can be a positive role model for the others in terms of both  academy  (dùng sai từ, từ này không có nghĩa nào là học thuật, hiện tại thì mình không biết tìm từ nào thay thế nên mình nghĩ nếu bạn có thể tự tìm thì ok, nếu không thì có thể thay bằng từ có nghĩa khác 1 chút VD: knowledge) and perseverance. This may boost >> lift/raise their spirits and motivate them to try harder to catch up with their better peers. By giving these students a chance to be in the same atmosphere with the talented ones, no one will be left behind.

To conclude, it may be reasonable that classifying brighter students into a class may helps these students to improve to their best ability. However, I still hold the opinion that giving a mixed-ability class will provide all students, especially the slower ones, with the chances to study better without anyone lagging behind.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (353 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...