ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.

Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "http://bit.ly/ctvchuawritingip"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

3.9k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

The figures clearly illustrate the number of commodities transmitted in the UK from 1974 to 2002 by different transportations.

In an overall view, the quantities of goods transported by pipeline, water, and road saw an upward trend though there were some volativities during this period. Whilst, the railway is not as widely used as others since the number of goods transferred remained the same through 3 decades.

Road and water transportation revealed as the best among 4. The gap between goods transported in the UK by road and water narrowed from 1974 to 1982. Then the Road line increased significantly to 82 million tonnes in 10 years, exceeding the number of Water, which rose gradually and stabilized at 60 million tonnes. In the next decade, Road and Water saw a moderate decrease and then recovered by 20 million tonnes and 12 million tonnes correspondingly.

The Pipeline is the only one that has a positive upward trend throughout this period. It hit its peak at 22 million tonnes in 1995 and then flattened out until 2002. The opposite pattern is seen for rail, which fluctuated dramatically during 3 decades. It hit the lowest point at 22 million tonnes in 1995.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (8 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

"The Pipeline is the only one that has a positive upward trend throughout this period. "

Chỗ này theo mình thì nên đổi thành "was" nhé, vì đây đang xét trong thì quá khứ mà

"The opposite pattern is seen for rail"

Chỗ này cũng vậy nhé, với lại theo mình thì "for" nên đổi thành "in" nhé

"the Road line increased significantly"

Chỗ này thì mình nghĩ nên đổi "increased significantly" thành "saw a significant increase" nhé

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (28 điểm)

Bạn bôi màu và in nghiêng hoặc dùng nút gạch sẽ dễ nhìn hơn. Phương án thay thế bôi xanh.

0 phiếu

The figures clearly illustrate given line graph shows information about the number of commodities transmitted the amount of goods delivered/ transported in the UK by four types of transport from 1974 to 2002 by different transportations.

Bạn nên chia Introduction thành mấy phần rồi sửa lại từng phần. Và đừng cố để viết lại theo cấu trúc khác trừ yếu tố thời gian là mình đưa về cuối câu.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (446 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...