ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.7k Bài viết

4.9k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

      The given pie charts illustrate how people in six areas around the world allocate their use of water into three main purposes.

     Overall, the amount of water provided for Agriculture area over the world overwhelms others.

     According to these charts, the consumption characteristic of water among Africa, South America, South East Asia and Central Asia is quite similar with the highest propotion is for agriculture, from 71% to 88% and the second one is for domestic use. In these continents, just trivival amount of water is used for industrial field, accounting for 7%, 10%, 12% and 5% respectively. In contrast to these areas, the level of water required in this field in North America and Europe accounts for the highest portion. Also in these continents, about 1/6 level of water is supplied for domestic use, while this figure for South America is 19%, about 1/5 of total. Moreover, the second most significant percentage in North America and Europe is water used for agriculture use.

     

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi cách đây trong Comparison bởi (6 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...