ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.7k Bài viết

4.9k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

There is a widely held belief among people that nowadays we are able to have decisions on our own. In my opinion, I obviously tend towards to this point of view, advocating with some reasons listed as follow.

On the one hand, with the significant increasing of technological and scientific achievements, we are likely to have various choices in many aspects of life. Development in science and technology could easily pave the way for our communities to make numbers of decisions in entertainment and life. Besides, the impact of scientific and technological inventions in terms of construction and furniture could facilitate our choosing of habitat.  As a result, it is more convenient for us to opt for wide range of leisure activities in lieu of suffering from many inconveniences like we used to be in the last few decades.

On the other hand, families and societies, in general, have they open-mindedness of career and marriage. This means that women nowadays absolutely have their right of being autonomous in choosing jobs or partner. In the past, for instance, men were considered to be the ones who bared responsibility for the whole family. Women, in contrast, had to stay home and played as a role of housewife and also took the duty of raising up their kids. However, modern women todays can definitely be as essential as men in many situations. Moreover, they are able to have their own decision in getting married with the one they choose.

For the aforementioned reasons, I concur with the belief that people these days can have various choices in many fields of life.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi cách đây trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

0 Góp ý
đã hỏi 9 Tháng 10, 2020 trong Comparison bởi ilivemylife (-3 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 9 Tháng 10, 2020 trong Comparison bởi ilivemylife (-3 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 25 Tháng 6, 2019 trong Trend (Line) bởi nhanvan2810 (6 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 8 Tháng 12, 2020 trong Opinion bởi Lê Thúy21512 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 10, 2020 trong Opinion bởi pray (0 điểm)
...