ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.7k Bài viết

4.9k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

 

The bar chart illustrates the rise in population of Japan, while the table represents the proportion of people who are aged over 65 from 1950 to 2055

Overall, it can be seen from the graph that the number of persons in Japan has fluctuated from 1950 to 2055 and the old people have experienced an upward trend during the period shown. 

Regarding the bar chart, the population of Japan was only 84.1 million at the beginning of the period. In the next following years, the population kept on increasing and reached the peak of 127.8 million in 2010. From 2010 to 2055, Japan’s population is predicted to drop sharply and the population would be only 89.9 million in 2055, which is almost the same as it was in 1950.

As can be seen from the table, the ratio of people aged 65 and over in 1950 was only 4.1 million which accounted for less than 5% of the total population. During the following 55 years, the older increased considerably (20% overall) and this data would grow significantly to over 40% for 36.5 million people in the total population in 2055. 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi cách đây trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...