ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.7k Bài viết

4.9k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

 In this day and age, purchase stuffs online become the tendency, for instance people can buy as books, air tickets and groceries on the internet. Personally, I believe the shopping online has more outweighs pros than the cons. This essay, will discuss about the reason, why do I think it’s beneficial to trades things on the network.

To begin with, online shopping enables consumers to get a service or product from home or everywhere. They no longer need to spend a lot time waiting the payment, which always occurs when you go shopping in the supermarket or clothes shop, specially on the Black Friday or similar days. Base on the development of the hand-held smart devices and the widespread of the Internet, everything you need to buy somethings is a few finger taps, after that it will be delivered your order to your door. Furthermore, buying through the network you will be provided the diversity products, so you not only can order this in your places but also find these things in other places, these items have the variety of shape or material, accompany by the affordability price. In addition, the purchase on the internet it is the optimal solution for people who are up to their eyes in work due to their time is limited. Finally, some people don’t like that the salesclerk follow them and give them the advice, therefore, they will fell comfortable while purchase online.

In contrast, the online shopping may inconvenient for some people, who need to go the store to try on stuffs. Actually, the digital scams increasingly expanding, it is one of the reasons make some people afraid of trading on the internet. They think that their personal information will be stolen by the technology crimes, then abuse its to the illegal behavior.

Overall, the potential advantages of shopping online, largely outweigh than the disadvantages. In fact, there are some downsides of buying things on the Internet such as the lost information or the products doesn’t as if the introduction on the website, however, it’s still the greatness form of shopping, not only save time but also convenience.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã đóng với lý do: Bài viết đã có nhận xét
đã hỏi trong Advantages-Disadvantages bởi (0 điểm)
đã đóng bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

1 góp ý

0 phiếu

buying things on the Internet, such as books, air tickets and groceries, is becoming more and more popular.

Do the advantages of shopping in this way outweigh the disadvantages?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

 In this day and age, we are seeing a growing tendency to purchase stuffs online become the tendency, for instance people can buy as like books, air tickets and groceries on the internet. Personally, I believe the shopping online has more outweighs pros than the cons. This essay, will discuss about the reason, why do I think it’s beneficial to trades things on the network.While this trend of buying things on the Internet obviously has some drawbacks, I believe that the benefits is far more significant.

In contrast  On the one hand, certain disadvantages have been claimed by people who shop onlinethe online shopping may be inconvenient for several reasons. To begin with, people who need to go the store to try on stuffs order online often complaint that stuffs are not similar to appealing given products on the websites . Actually, the digital scams increasingly expanding, it is one of the reasons make some people afraid of trading on the internet. They think that their personal information will be stolen by the technology crimes, then abuse its to the illegal behavior. (Mình cho lên đây, đoạn này cố viết dài thêm nhé)

On the other hand, the pros of buying things online are obvious. To begin with Firstly, online shopping enables helps consumers save a great deal of time to get a service or product from home or everywhere. With just a click , people can buy exactly what they need without going to choose the products in the store or waiting for payment. They no longer need to spend a lot time waiting the payment, which always occurs in every special day like  when you go shopping in the supermarket or clothes shop, specially on the Black Friday or similar days. Base on the development of the hand-held smart devices and the widespread of the Internet, everything you need to buy somethings is a few finger taps, after that it will be delivered your order to your door. Furthermore, electronic commerce gives its customers a minimum guarantee of  buying through the network you will be provided the diversity diverse products. As a result, they can choose different things over the Internet immediately so you not only can order this in your places but also find these things in other places, these items have the variety of shape or material, accompany by with the affordability affordable price. In addition, the purchase on the internet it is the optimal solution for people who are up to their eyes in work due to their time is limited. Finally, some people don’t like that the salesclerk follow them and give them the advice, therefore, they will fell comfortable while purchase online.  purchasing online provide them the free and comfortable feelings due to being not disturbed by salesclerk. 

Overall, I believe that the potential advantages of shopping online largely outweigh than the disadvantages. In fact, there are some downsides of buying things on the Internet such as the lost information or the products doesn’t as if the introduction on the website, however, it’s still the greatness form of shopping, not only save time but also convenience.  However, people should be all mindful of unqualified items and cybercrimes when purchasing over the Internet.

Note: Trước hết thì bạn cần viết đầy đủ topic đã nhé, vì mình không hề rõ đề bài và phải search.

Thứ hai là bạn viết tắt rất nhiều. Đây là văn phong trang trọng không viết tắt nhé.

Phần bạn nghĩ là outweigh thì nên chuyển xuống cuối thân bài, và nên viết dài hơn MỘT TÍ, nhìn vào là thấy ro ngay phần pros dài gấp mấy lần phần cons rồi, bạn nên bổ sung thêm ý vào phần cons nhé.

Nhiều câu khá là khó hiểu và lộn xộn, không có cấu trúc, giống như là gg dịch ngày xưa ấy, nên bạn nên cẩn thận coi lại tránh mắc lỗi cơ bản nhaa.

thui nói vậy chứ ý kiến cá nhân nha.

Phần drawbacks có thể tham khảo ý bài viết trong link này: 

https://ieltstrangbui.wordpress.com/2016/03/02/ielts-writing-essay-writing-advantages-and-disadvantages-of-shopping-online/

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (152 điểm)
Mình cảm ơn bạn nhiều lắm ạ .
Có đoạn mở bài ấy, the benefits ARE
far more...nha
Với đoạn cuối pros thì purchasing online PROVIDES ....
, tui lú quá mà
Sorry bà nha

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...