ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.7k Bài viết

4.9k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

         Some people believe that school children should not be given homework by their teachers, whereas others argue that homework plays an important role in the education of children. Discuss both of these views and give your own option  

           Some individuals are of the opinion that teachers should not assign homework to students. However, others think that homework is of paramount importance to educate children. Personally, despite many benefits of two mentioned thoughts, I believe homework should be eliminated.

             On the one hand, there are some opnions that teacher should stop assigning homework as it takes away the time for students’ self-development. In fact, students have to spend much time at school, around 6 hours per day. Therefore, after-school time should be spent for students own hobbies such as playing sports , practicing instruments,…and other outdoors activities to develop their soft skills. However, assignment requires students to allocate time and mental capability to complete that prevents children from many benefitcal activities. Consequently, it is suggested that teacher should not give their students homework.

             On the other hand, assignment is advised to be given to students as it help students confirm their knowledge effectively. There are some studies show that the best way to remember a piece of knowledge is practicing with it multiple times. Therefore, doing homework may support children in acquiring the information without teachers spending time repeating it. Moreover, assignment, which would be some simple experiments relating to their lessons ,help students learn how to apply their learned knowledge to the real life. As a result, students are encouraged to do homework.

             In conclusion, despite many controversial opinions about whether teacher should give their students homework or not, I endorse the idea that assignment should not given to students as students do not have enough time for other hobbies, outdoors activities which helps them gain useful soft skills.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (6 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Topic: Some people believe that school children should be not given homework by their teachers whereas other argue that homework play an important role in the education of children. Discuss both views and give your option.

 

Some individuals are of the opinion that teachers should not assign homework to students. However, others think that homework is of paramount importance to educate children. Personally, despite many benefits of two mentioned thoughts, I believe homework should be eliminated.

             On the one hand, there are some opnions -->  opinion that teachers should stop assigning homework as it takes away the time for students’ self-development. In fact, students have to spend much time at school, around 6 hours per day. Therefore, after-school time should be spent for students own hobbies such as playing sports , practicing instruments,…and other outdoors activities to develop their soft skills. However, -->  In addition, assignment requires students to allocate time and mental capability to complete that prevents children from many benefitcal -->  beneficial activities. Consequently, it is suggested that teachers should not give their students homework.

             On the other hand, homework assignment is advised to be given to students as it helps students confirm -->  review their knowledge effectively. There are some studies show that the best way to remember a piece of knowledge is practicing with it multiple times. Therefore, doing homework may support children in acquiring the information without teachers spending time repeating it. Moreover, homework assignment, which would be some simple experiments relating to their lessons ,help students to learn how to apply their learned knowledge to the real life. As a result, students are encouraged to do homework.

             In conclusion, despite many controversial opinions about whether teacher should give their students homework  or not, I endorse the idea that homework assignment should not given to students as students do not have enough time for other hobbies, outdoors activities which helps them gain useful soft skills.

  • Nếu bạn khẳng định ở đầu và kết bài là ko nên giao bài tập về nhà thì ý 2 bạn nên viết theo hường đưa thêm nhiều lý do nữa chứng minh cho ý kiến của bạn.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (302 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...