ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.7k Bài viết

4.9k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

The first bar chart gives information about the quantity of water supplied for people and the second bar chart illustrates the level of water cleanliness standard to two various places in 1990 and 2010.

It is clear that the percentage of water supplied in Australia and South East Asia increased over the period shown whereas the water in Australia had higher level of cleanliness than South East Asia.

Regarding the bar chart, in 1990, the percentage of water supplied in Australia doubled South East Asia with 80% and more or less 40% in order to given. In contrast, the gap shorted about 20% over a ten years period, at almost 100% for Australia and approximately 80% for South East Asia.

Looking at the second bar chart, the percent of cleanliness water at Australia was 70% in 1990 while the figure for South East Asia was 40% at that time. In 2010, Australia seen a remarkable increase in the level of cleanliness of water with over 80% while there was a slight decrease in the cleanliness water level in South East Asia with 35%.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The first bar chart gives information about the quantity of water supplied for people and the second bar chart illustrates the level of water cleanliness standard to two various places in 1990 and 2010.

It is clear that=> Overall, the percentage of water supplied in Australia and South East Asia increased over the period shown whereas the water in Australia had=> had been higher the level of cleanliness than South East Asia.

Regarding the bar chart, in 1990, the percentage of water supplied in Australia doubled South East Asia with 80% and more or less 40% in order to given=> respectively. In contrast, the gap shorted=> was shortened about 20% over a ten years period, at almost 100% for Australia and approximately 80% for South East Asia.

Looking at the second bar chart, the percent of cleanliness water at Australia was 70% in 1990 while the figure for South East Asia was 40% at that time. In 2010, Australia seen=> saw or witnessed a remarkable increase in the level of cleanliness of water with over 80% while there was a slight decrease in the cleanliness water level in South East Asia with 35%.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (6 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...