ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.8k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

Convenience foods will become increasingly prevalent and eventually replace traditional foods and traditional methods of food preparation.

To what you extent do you agree or disagree with this opinion

 

It is argued fast foods will be more and more vital and then substitute for traditional food and normal ways of making food. I completely disagree with this opinion and think that instant food can not take the place of traditional foods and its methods to prepare the meals 

 

First of all, if using too many fast foods, it will lead to health problems. Because fast foods are made to be eaten immediately, such as instant noodles or tinned meat... So definitely they contain a lot of preservative substances which will cause a dozen illnesses if it is absorbed over a certain level. Moreover, foods like hamburgers, chips or fried chicken also contain too much oil which is one of the causes of obesity and cardiovascular problems. For example, the rates of obesity in Europe recently have increased significantly due to the popularity of fast foods. Thus, because of their drawbacks, fast foods can not replace conventional foods

 

Secondly, convenience foods are ready-made food so they must have a higher price than usual. While traditional foodstuff has a lot of various nutrients which are good for health and also cheaper, moreover safe to eat. Although preparing food takes lots of time, it makes sure your food  is safer than ready-made foods. In addition, not all people are also in a good condition to buy fried chicken or tinned meals. So the popularity of junk food will not long-lasting

 

In conclusion, I strongly believe that fast foods can not more popular and used much instead of traditional foods and normal methods of making foods

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

It is argued fast foods will be more and more vital and then substitute for traditional food and normal ways of making food. I completely disagree with this opinion and think that instant food can not take the place of traditional foods and its methods to prepare the meals 

 

First of all, -->  Firstly, if using too many fast foods, it will lead to health problems. Because fast foods are made to be eaten immediately, such as instant noodles or tinned meat... So definitely they contain a lot of preservative substances which will cause a dozen illnesses if it is absorbed over a certain level. Moreover, foods like hamburgers, chips or fried chicken also contain too much oil which is one of the causes of obesity and cardiovascular problems. For example, the rates of obesity in Europe recently have increased significantly due to the popularity of fast foods. Thus, because of their drawbacks, fast foods can not replace conventional foods

 

Secondly, convenience foods are ready-made food so they must have a higher price than usual. While traditional foodstuff has a lot of various nutrients which are good for health and also cheaper, moreover safe to eat. Although preparing food takes lots of time, it makes sure your foods is --> are safer than ready-made foods. In addition, not all people are also in a good condition to buy fried chicken or tinned meals. So --> Therefore, the popularity of junk food will not long-lasting.

 

In conclusion, I strongly believe that fast foods can not more popular and used much instead of --> than traditional foods and normal methods of making foods

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (303 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...