ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.8k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

Around the world, many adults are working from home, and more children are beginning to study from home because technology has become cheaper and more accessible.

Do you think this is a positive or negative development?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

In this age and day, technology is becoming more and more advanced and is able to help people in work and study. While it is true that people can benefit from working and studying online at home, I believe this tendency can have some negative effects.  

On the one hand, studying and working from home can be beneficial due to its convenience and safety. With the help of technology, people now do not have to go out to work daily, especially on bad-weather days such as rainy, freezing or scorching days which may cause people inconvenience and even annoyance. Moreover, studying and working at home can reduce the risks of road accidents and traffic jams during rush hour which have always been heated issues.  

On the other hand, it is undeniable that this trend can negatively affect people's life in many ways. Firstly, it can lead to both mental and physical problems. Those who spend hours sitting at home working and studying without partaking in outdoor activities for a long time are more likely to suffer from obesity. Moreover, blue light from electronic devices such as computer can cause several eye-related diseases such as short-sightedness, known as myopia. In addition, that parents choose to educate their children from home may result in the increasing unemployment of teachers which places a burden on our society.  

To conclude, although working and studying from home can bring people comfort and life security, it should be noticed that this tendency may negatively affect people's mental and physical health and even the employment of teachers.

Bài này có thể được band điểm bao nhiêu ạ? Mong mọi người chỉ ra các lỗi và làm sao để tăng band ạ? Mình cảm ơn rất nhiều.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (138 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Mình nghĩ bạn viết cũng khá tốt ấy, tuy nhiên có những chỗ hơi bị lủng cũng và không rõ nghĩa cho lắm. Mình nghĩ bạn nên tập triển khai thêm ý cho bài văn của mình thêm sâu sắc hơn nhé

Mình chắc sẽ cho bạn 5.0 nhâ  Cố lên nha pạn


In this age and day, technology is becoming more and more advanced and is able to help people in work and study. While it is true that people can benefit from working and studying online at home, I believe this tendency can have some negative effects.  

On the one hand, studying and working from home can be beneficial due to its convenience and safety. With the help of technology, people now do not have to go out to work daily, especially on bad-weather days such as rainy, freezing or scorching days which may cause people inconvenience and even annoyance. Moreover, studying and working at home can reduce the risks of road accidents and traffic jams during rush hour(s) which have always been heated issues.  

On the other hand, it is undeniable that this trend can negatively affect people's life in many ways. Firstly, it can lead to both mental and physical problems. Those who spend hours sitting at home working and studying without partaking in outdoor activities for a long time are more likely to suffer from obesity. Moreover, blue light from electronic devices such as computer can cause several eye-related diseases such as short-sightedness, known as myopia. In addition, that parents choose to educate their children from home may result in the increasing unemployment of teachers which places a burden on our society.  

To conclude, although working and studying from home can bring people comfort and life security, it should be noticed that this tendency may negatively affect people's mental and physical health and even the employment of teachers.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (32 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...