ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.8k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

People believe that it is essential to do young people to do volunteer in their free time. I totally agree with this extent for the reason that it can do wonders for teenagers and community as well. This essay will discuss and support my opinion.

On the one hand, teenagers receive tremendous experience from doing such meaningful work. They can not only see that there are various miserable and poor outside but also learn the moral lesson from doing volunteer. For instance, visiting and giving money for the blind is a common community work that students can open their mind, and be willing to give others hand when they need help. Form that, teenagers have the honour of what they have currently. Moreover, doing volunteer is the best usage if time. Instead of wasting free time on playing game, chatting or useless activities, young people should do useful thing for community.

On the other hand, doing volunteer brings enormous advantages for society. The miserable can be improved life condition. Our country will develop and the gap in level of society will gradually deleted. The blind, for instance, they will not feel inconfident if we encourage and give help. They have chance to go to school and learn as other people. Furthermore, our traditional character is solidarity and helping each other, now these character remain and develop.

In conclusion, this essay discuss the benefit when teenagers spend their free tie doing unpaid community work. This is meaningful activity for both teenagers and society that it need to be obligatory to all students.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

+1 phiếu

People believe that it is essential to do young people to do volunteer --> volunteer works in their free time. I totally agree with this extent --> idea for the reason that -->  because it can do wonders for teenagers and community as well. This essay will discuss and support my opinion.

On the one hand, teenagers receive tremendous experience from doing such meaningful works. They can not only see that there are various miserable and poor outside --> a lot of hardship and poverty in the society but also learn the moral lesson from doing volunteer works. For instance, visiting and giving money for the blind is a common community work that students can open their mind, and be willing to give others --> their hand when they need help --> for people in needs. Form that, teenagers have the honour of what they have currently. Moreover, doing volunteer jobs is the best usage if time --.> use of time. Instead of wasting free time on playing game, chatting or useless activities, young people should do useful thing for community.

On the other hand, doing volunteer works / jobs brings enormous advantages for society. The miserable  --> misery can be improved life condition.  --> Câu này thực sự không rõ nghĩa khi đặt trong bài. Our country will develop and the gap in level of society  -->  between richness and poorness will be gradually deleted. The blind, for instance, they will not feel inconfident if we encourage and give help. They have chance to go to school and learn as other --> normal people. Furthermore, our traditional character is solidarity and helping each other, now these characters remain and develop.

In conclusion, this essay discusses the benefit when teenagers spend their free tie --> time doing unpaid community work. This is meaningful activity for both teenagers and society that it needs to be obligatory to all students.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (303 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...