ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.6k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

  Human activities have brought about a lot of devasting impacts on the environment. One such damage is on the wildlife wherein a lot of animals are on the brink of extinction and many others are endangered. Many factors are leading to this phenomenon but this situation can be dealt with by taking up certain initiatives. 
 
  The extinction of wild animals is a controversial issue in the world now, so there are many reasons for this problem. One of the significant factors leading to wildlife endangerment is deforestation. With the increase in population, there is a high demand for land and wood. To meet these needs, the forest lands are cleared to make them suitable for various activities like agriculture, timber extraction, construction, and so on. This would lead to the destruction of many creatures' natural habitat, leading to endangerment and ultimately extinction of many species. Apart from this, poaching is another activity, which puts the lives of many wild animals at risk. Many animals are killed illegally for various purposes like skin, fur, horns, medical usage, and high value in the market. This illegal wildlife trade also threatens the existence of many species putting them at the risk of extinction.
 
  This alarming issue needs to be addressed immediately by adopting certain measures. As a measure to control deforestation, the government should create an awareness regarding the protection of wildlife and build wildlife reserves to prohibit human activities in such regions. This would aid to safeguard the natural habit of many animals and protect them from endangerment. In addition to this, there is also a need to stop poaching activities by taking stringent actions against those hunting animals illegally. A complete ban on wildlife trade can also help to discourage hunting, which would help protect the animal species from extinction.

Enable Ginger

  In conclusion, the number of species, which are at the risk of extinction is on the rise. If this issue is not addressed immediately, it would affect the survival of many unique species.
Cannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldRephraseRephrase current sentenceEdit in Ginger×
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Chữa Đề IELTS Hàng Tuần bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Human activities have brought about a lot of devasting --> devastating impacts on the environment. One such damage is on the wildlife wherein a lot of animals are on the brink of extinction and many others are endangered. Many factors are leading to this phenomenon but this situation can be dealt with by taking up certain initiatives. 

 

  The extinction of wild animals is a controversial issue in the world now, so there are many reasons for this problem. One of the significant factors leading to wildlife endangerment is deforestation. With the increase in population, there is a high demand for land and wood. To meet these needs, the forest lands are cleared to make them suitable for various activities like -->  such as (bạn liệt kê rất nhiều thứ, ở đây dùng such as hay hơn) agriculture, timber extraction, construction, and so on. This would lead to -->  result in (để tránh lặp từ có thể thay thế Lead to bằng Result in) the destruction of many creatures' natural habitat, leading to -->  cause endangerment and ultimately extinction of many species. Apart from this, -->  Furthermore, poaching is another activity, which puts the lives of many wild animals at risk. Many animals are killed illegally for various purposes due to its high value like skin, fur, horns, medical usage, and high value in the market. This illegal wildlife trade also threatens the existence of many species putting them at the risk of extinction.

 

  This alarming issue needs to be addressed immediately by adopting certain measures. As a measure to control deforestation, the government should create an awareness regarding the protection of wildlife and build wildlife reserves to prohibit human activities in such regions. This would aid to safeguard the natural habit of many animals and protect them from endangerment. In addition to this, there is also a need to stop poaching activities by taking stringent actions against those hunting animals illegally. A complete ban on wildlife trade can also help to discourage --> minimise hunting, which would help to protect the animal species from extinction.

Enable Ginger

  In conclusion, the number of species, which are at the risk of extinction is on the rise. If this issue is not addressed immediately, it would affect the survival of many unique species.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý cách đây bởi (95 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...