ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.6k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

Towns and cities are attractive places. Some people suggest that the government should spend money putting in more works of art like paintings and statues to make them better to live in. To what extent do you agree or disagree?

  Many hold a belief that the local authority should allocate more finance to masterpieces such as galleries and sculptures due to the rapid growth of construction technology, and metropolises are more appealing that attracted people all over the world. The following essay will prove that the government still has various other considerations besides this proposal.

  On the one hand, it is undeniable that art offers various tremendous merits for city inhabitants. Firstly, these portraits and figures may create a sense of encouragement for most workers after a haptic schedule week. Thus, they are motivated to work since the admiring works of art can help employees in hustling and bustling metropolitan areas ameliorate working pressure. Furthermore, constructing more sculptures can be advantageous due to educating subsequent generations in the municipality. For instance, Vietnam has heroic statues in these metropolises downtown, which help children cultivate their awareness about how their ancestors battled against enemies to protect national unity and independence. 

  Nevertheless, the authority should be heeding to distribute the national budget into expanding transportation infrastructure. The congestion is a critical issue in the city. Therefore, contributing more money to modernizing and creating road infrastructures such as over bridges or railroad lines may be more beneficial. Finally, it is noteworthy that pouring finances into facilitating infirmary is also an essential issue. As a result, it profoundly contributes to assuring and enhancing public health and relieving the government's financial burdens regarding meager income patients' treatments.

  In conclusion, while some people suggest that the local authority allocate more investments in constructing artwork, I believe building road infrastructure and hospitals can be more necessary.

 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Advantages-Disadvantages bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
"Furthermore, constructing more sculptures can be advantageous", -> can "provide some advantageous..." ý bạn là ở đây đang nói đến việc xây dựng các sculptures có thể mang đến những lợi ích vì...đúng không ?
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (4 điểm)
đúng r ạ, ý của em là vậy ạ.

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...