ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.6k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

The line chart illustrates the number of people migrating from the countryside to the city in three different countries between 2000 and 2025, a period of 25 years.

Overall, the residents who moved from rural communities to metropolitan show an upward trend. It is expected that Iran will experience the most dramatic increase while Indonesia will remain stable from 2020.

As can be seen in the illustration, starting at approximately 15 million in 2000, Russia grew significantly to nearly 45 million after 10 years. This trend is predicted to continue reaching 80 million in 2020. Indonesia will display considerable growth till 2025 to around 80 million. Meanwhile, Iran shows a similar pattern to see a rise at 50 million in 2015. After that, Iran escalated rapidly and overtook Russia in 2020 and it is forecasted to be the highest number of people will migrate to an urban area in 2025.

In contrast, Indonesia started with the second migrants to around 10 million. The statistics experienced a steady rise in the period from 2000 to 2020. It is projected to level off the remaining years and reach a peak at 30 million.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The line chart illustrates the number of people migrating from the countryside to the city in three different countries between 2000 and 2025, a period of 25 years.

Overall, the residents who moved from rural communities to metropolitan areas show an upward trend. It is expected that Iran will experience the most dramatic increase while Indonesia will remain stable from 2020.


As can be seen in the illustration, starting at approximately 15 million in 2000, Russia grew significantly to nearly 45 million after 10 years. This trend is predicted to continue, reaching 80 million in 2020. Indonesia will display considerable growth by 2025 to around 80 million. Meanwhile, Iran shows a similar pattern to see a rise at 50 million in 2015. After that, Iran escalated rapidly and overtook Russia in 2020 and it is forecasted to be the highest number of people will migrate to an urban area in 2025.

In contrast, Indonesia started with the second migrants of around 10 million. The statistics experienced a steady rise in the period from 2000 to 2020. It is expected to leave off in the coming years and peak at 30 million.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (7 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...