ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.8k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

New technologies and ways of buying and selling are transforming the lives of consumers. To what extent do you agree or disagree with this opinion?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowadays, thanks to the development of new technologies and the new ways of shopping and selling are changing the world. In my opinion, it can be affect enormously to the life of people who are the consumers.

In the one hand, there are lots of factors that affecting to the ways people live. Firstly, with brand-new technologies, it is easier to the brands approach to consumers. The television and internet are the best way for advertising their products. The consumers not only the local areas or in the local country, but also the other countries can be seen the advertisement, make it easier to people to buying the products which do not sell in their country. Secondly, there are many websites which suits for online shopping. Their websites decorate colorful with many hot deals, encourage people buying. With these websites, people do not need to go out and shopping, they can sit in their house and wait for their goods, which help to save their time and also economical.

In the other hand, some aspect of lives of consumers which can not be affected by the new technologies. It is undeniable that the importance of market or supermarket can not be changed. People in some rural areas which can not access the internet, so they have to spend their time to buy goods. For example, there are over the half of population living in rural areas in Vietnam can not access the internet, so they open real markets to encourage people selling and buying.

In conclusion, there are some parts of life which can not changed by new tech but in overall, the lives of consumers have effected by the changing of technologies and the ways of trading.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Nowadays, thanks to the development of new technologies and the new ways of shopping and selling are changing the world. In my opinion, I agree that they can be affect enormously to the life of people who are the consumers' lives

In On the one hand, there are lots of factors that affecting to have an impact on the ways people live. Firstly, with it is the brand-new technologies that makes it is easier to for the brands approach to consumers. The televisions and internet are the best way tools for advertising their products. The consumers not only in the local areas or in the local country, but also the other countries can be seen see the advertisements, make it easier to which helps people to buying buy the products which do not sell are not sold in their country. Secondly, there are many websites that are convenient for which suits for online shopping. Their websites decorated colorfullly with and offering many hot deals encourage people buying to make a purchase . With these websites, people do not need to go out and for shopping, they can sit in their house stay at home, make an order and wait for the delivery their goods, which helps to save their time and also economical their money.

In On the other hand, some aspects of lives of consumers which can not be are not affected by the new technologies. It is undeniable that the importance of markets or supermarkets cannot be changed replaced by the modern shopping. People in some rural areas which who cannot get access to the internet, so they have to spend their time to buying goods in brick-and-mortar stores. For example, there are over the half of Vietnamese population living in rural areas in Vietnam can not access to the internet, so they open real markets to encourage people to sell and buy selling and buying(ví dụ lặp lại ý kiến => chọn ví dụ khác)

In conclusion, there are some parts of life which that can not be changed by new technologies but in overall, the lives of consumers have been influenced considerably effected by the changing of  advances in technologies and the ways of trading.

 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (4 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...