ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.5k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

109k thành viên

Some strong arguments relating to so-called extreme sports that they should be not allowed by the government because of their high risk. While  I partly disagree with this opinion that these sports are too dangerous to ban, I can feel their damage.

On the one hand, those who take part in these sports have an understanding of their dangerous levels and are always supported by many sides.  Players have a desire to playing dangerous sports such as bungee jumping, freediving, or ice climbing, they must be required to undergo special training. Sports centers are responsible for the safety of their members, it means that players are equipped with specialized gear and are accompanied by an experienced professional. Moreover, there are several official laws imposed by the government to make sure that players would be safe.

On the other hand, dangerous sports can pose a serious threat to the safety of those when they can face serious injuries or even death. For example, bikers who take participate in motor racing events to challenge themselves or step out of their comfort zone, might the ability to suffering from various diseases due to accidents. This leads to an adverse impact on their path career and family. Although appropriate measures are implemented properly, this is not able to stop players from highly dangerous and life-threatening things.

In conclusion, I believe that it is difficult to completely prohibit these sports but players need to put a limit on themselves, if not they could put a heavy burden on their family and society.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...