ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.4k Bài viết

4.6k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

These days , the figure for criminals are rising inexorably in numerous countries. Many people argue that adding more police on the streets is exclusive solution, standing a chance of decline these developing status of crime. Personally, I partly agree with this view.

             There are many compelling reasons why police should appear on the streets more  frequently. One reason is that the foremost objective of Police is arresting criminals, hence some kind of street offences such as: pick poketing, shoplifting, traffic offences and  vandalism etc, will be drained. Street offenders will lose the drive to commit crime because the regular attendance of police put a strain on their mentality, and destroy their illegal intentions. Forinstance, Vietnamese Government has added more than 12500 traffic police in over the country, and over 1 years , the number of traffic offences has decreased by approximately 70%. Thus, it is understandable why many people subcribe to the view that police should attend on the streets more usually.

             However, having stringent civil laws can also be a deterent to crime. If there is strict punishment for crime like : murder, corruption, smuggling etc , then criminals can be scared of committing offence. For example, In Singapore, corruption criminals can be put in the prison entire their life or they can even have capital punishment. Therefore, corruption has not been a controversal issues in Singapore for many years. Thus, governments should improve their civil laws and release more types of punishment if they want to reduce the escalation of committing crime.

             In conclusion, I have to reffirm that several feasible solutions can be implemented to remedy the aforementioned issues,  not only adding more police on the streets.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
góp ý là không nên mở bài như vậy, bạn nên mở là trong khi mọi người đồng ý với quan điểm là..., tôi nghĩ là..... (cái ngược lại)
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (161 điểm)
I do appriciate!

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...