ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.6k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

Nowadays, the phenomenon that children and teenagers are committing more crimes has caused a number of problems, so people should have some measures to solve it.

There are many causes which lead to this phenomenon. One of the reasons is children and teenagers don’t have the ability to control their activities. They see some people do it and then do the same thing without thinking. The facilities in the world is modern day by day, the demand of people is increasing, but many people don’t have enough money to buy the thing they want, so they take part in the crime to have it, even when they know it is illegal. In addition, some parents don’t know when their children are allowed to leave school early, so they can’t take control their children on that time, and let them do anything they want.

Because of these bad effects, everyone needs to do something to reduce it. Children and teenagers should consider carefully about their decisions, and asked some reliable people if necesssary. If children and teenagers want to buy anything, they should asked their parents or find a job to earn money. They can use the Internet to learn how to make this product. Of course, these ways is slow, but safe and legal. Additionally, teachers need to inform with children and teenagers’ parents to help their parents take control them more easily

In conclusion, I think people should have several activities to reduce these demerits to help the life better.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Problem-Solution bởi (161 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...