ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.4k Bài viết

4.6k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

In today’s modern world, there is a belief in some people that youngster must be gone to university or college and gained knowledge, whilst the government should be paid all the tuition fees for students without regard to their circumstantial finance. However, I personally disagree with this statement and in this essay, I will support my view with examples.
From the view of educational quality, we can imagine that it will be witnessed a significant decline if there are excessive students in one class. First, a class with too many pupils will decrease the interaction of teacher with all of students. For instance, it will be difficult for students to absorb the knowledge and learn the essential skills from their lecture. Second, admit numerous students and free all tuition will reduce the quality of the school’s training. Because of the free school fees, students can become lazier than in the past, they do not need to think about the money they have to pay if they fail exams. Therefore, the result for these problems are the backwardness of education compared to other countries.
Another significant reason is that the government will be pushed to the verge of bankruptcy. The student tuition fees which is paid by government each year will put a large pressure on the state economy. There will be experienced a dramatic rise in tax of some goods and it can reduce people’s income in a near future.
In conclusion, letting the government pay fees will lead to many negative issues to their citizens and the economy of that country. There are some ideas for this issue such as give more opportunity about the scholarships or exemption for poor people
.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (6 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
bài khá ổn chỉ có điều chênh lệch giữa 2 đoạn thân khá lớn
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (161 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...