ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.4k Bài viết

4.6k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

The bar chart illustrates the average amount spent yearly on clothes per person in the US in three different years.

Overall, it is clear that women spent the most on clothes while the average spending on clothes by boys and girl remains relatively constant over the period.

In 1985, women spent on average every year at about $500. This figure slightly rose about $520 in 1995, before increasing sharply to reach a peak of around $640 in 2005. In contrast, the annual expenditure on clothes by US men fluctuated. The average in 1985 was $300, then there was a dramatic growth to $430 in 1995 and it felt to $400 in 2005.

The average spent on clothes for boys and girls was much lower. The average spent boys' clothes approximated $100 every year. However, the average spent girls' clothes saw a slight rise. In 1985, the figure was $100 and there was a slow growth of about $120 and $150 in 1995 and 2005, respectively.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (4 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

+1 phiếu

The bar chart figures the ratio of time's consuming on clothes per person in the US in three different years.

Overall,  women spent the most on clothes while the average spending on clothes by boys and girl remains relatively constant over the period.

In 1985, women spent on average every year at about $500. This figure slightly rose about $520 in 1995, before increasing sharply to reach (a peak) the highest point of around $640 in 2005. In contrast, the annual expenditure on clothes by US men fluctuated. The average in 1985 was $300, then there was a dramatic growth to $430 in 1995 and it felt to $400 in 2005.

The average spent on clothes for boys and girls was much lower. The average spent boys' clothes approximated $100 every year. However, the average spent girls' clothes saw a slight rise. In 1985, the figure was $100 and there was a slow growth of about $120 and $150 in 1995 and 2005, respectively.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (16 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...