ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.4k Bài viết

4.6k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

 Some people believe that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school.

Many students face the dilemma of whether studying higher education or getting a job after graduating high school. I strongly believe that studying at university or college gives students better chances to promote themselves in their life.

There are various compelling reasons why pupils should have higher education. People who have bachelor’s degrees are likely to attain a perfect job with higher salary than non-graduate counterparts. With the development of business, the job market is becoming more and more competitive. Thus young people with lower or no degrees have no opportunities to compete with those who have a more educated workforce. For example, many jobs like doctor, lawyer… demand for high qualification, experiences and specialist knowledge

On the other hand, I firmly hold the view that getting a job after graduating high school makes students be more independent. Instead of wasting a lot of money on studying, they can afford to earn their living. They have enough conditions to share the burden of family expenses. Furthermore, they are likely to gain a wealth of experience and soft skills which attribute to promote their career prospects. With many years of experience, they could start up to gain more achievement like opening a restaurant or establishing a new company.

In conclusion, I think that students should have higher education to get a better chance for career prospects.

 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

 Some people believe that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school.

Many students face the dilemma of whether studying higher education or getting a job after graduating high school. I strongly believe that studying at university or college gives students better chances to promote themselves in their life.

There are various compelling reasons why pupils should have higher education. People who have bachelor’s degrees are likely to attain a perfect job with higher salary than non-graduate counterparts. With the development of business, the job market is becoming more and more competitive. Thus young people with lower or no degrees have no opportunities to compete with those who have a more educated workforce. For example, many jobs like doctor, lawyer… demand for high qualification, experiences and specialist knowledge

On the other hand, I firmly hold the view that getting a job after graduating high school makes students be more independent. Instead of wasting a lot of money on studying, they can afford to earn their living. They have enough conditions to share the burden of family expenses. Furthermore, they are likely to gain a wealth of experience and soft skills which attribute to promote their career prospects. With many years of experience, they could start up to gain more achievement like opening a restaurant or establishing a new company.

In conclusion, I think that students should have higher education to get a better chance for career prospects.

mik thấy bài viết hhas ổn bố cục chặt chẽ
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (15 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...