ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.4k Bài viết

4.6k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

Childhood obesity tends to become a serious public health challenge in many nations. This essay will look at the primary causes of this trend and suggest some possible solutions to tackle this problem.

There are a number of reasons for the rising level of childhood obesity. The first reason is unhealthy eating habits. Children nowadays tend to consume too much fast food such as candies, snacks and sugary drinks. It causes them to gain weight quickly as they contain very high in fat and sugar but low in vitamins and minerals. Another reason is sedentary lifestyles. Children spend too much time watching TV, browsing the Internet or playing video games instead of going outside and doing sports with friends. As a consequence, they are becoming increasingly obese.

There are several actions that could be taken to mitigate the issues mentioned above. Firstly, parents need to control what children eat everyday and make sure that they have a healthy diet. Educating kids about the detrimental effects of an imbalanced diet is considerable. Unhealthy junk food should be banned from the school menu and fast food advertisements need to be limited. Secondly, parents should restrict the time their child uses for sedentary activities and encourage them to take regular exercise, which would help them to control their weight by burning calories.

To sum up, there are various factors leading to the rise in childhood obesity, and measures should be taken to solve this problem.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Problem-Solution bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

bài viết ổn nhưng góp ý tí là nên viết dài hơn 1 chút cho đủ điều kiện 250 từ trở lên, ngoài ra chỗ này Children nowadays tend to consume too much fast food such as candies, snacks and sugary drinks, cái này không phải là fast food

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (161 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...