ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.5k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

109k thành viên

Gender issue has recently been a main problem throughout the histories. In terms of educational matter, it is believed that universities should accept the equal quantity of men and women applying for each subject. Although I agree that both males and females should have the same opportunities to study, but in my opinion, they need not to set fixed limit on the number of men and women who would study in each subject. The bases for my view are psychologically and personally.


Psychologically – speaking, men and women obtain the different characteristics that make them strong and outstanding in certain fields. For example, females tend to be gentle, emotional, caring, thoughtful, patient and so on. Therefore, they usually choose the suitable professions such as teaching, nursing. As a result, the equal number for men and women in each subject is impossible when each gender has interests and potential which leads people to the choice of the subject.


Personally, choosing the subject is an individual matter that everyone need to discover their true calling. Once those who know what they desire in life and practice on the daily basis, they will able to gain confidence to choose the major in universities. For instance, if a girl has a passion for English teaching, she will wish to instruct others to understand and use the language. Over the times, she gains the knowledge and practice skills, she obviously makes a decision to study teaching major. Universities must understand equality is giving applicants chances to apply if they are fit to the standard criteria.

In conclusion, gender equality is a problem that we would like to solve to give both genders their equal choice they deserve. To increase this, we need to look for the potential in each individual regardless of gender.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Gender issue has recently been a main heated problem throughout the histories. In terms of educational matter education, it is believed that universities should accept the equal quantity of men and women applying for each subject. Although I agree that both males and females should have the same opportunities to study, but in my opinion, (có although thì không dùng but nữa nhé) I believe they need not to set fixed limit on the number of men and women who would study in each subject. The bases for my view are psychologically and personally.

Psychologically – speaking, men and women obtain the different characteristics that make them strong and outstanding in certain fields. For example, females tend to be gentle, emotional, caring, thoughtful, patient and so on. Therefore, they usually choose the suitable professions such as teaching, nursing. As a result, the equal number for men and women in each subject is impossible when each gender has interests and potential which leads people to the choice of the subject.


Personally, choosing the subject is an individual matter that everyone need to discover their true calling. Once those who know what they desire in life and practice on the daily basis, they will be able to gain confidence to choose the their major in universities. For instance, if a girl has a passion for English teaching, she will wish to instruct others to understand and use the language. Over the times, she gains the knowledge and practice skills, she obviously makes a decision to study teaching major. Universities must understand that equality is giving applicants chances to apply if they are fit to the standard criteria.

In conclusion, gender equality is a problem that we everyone would like to solve to give both genders their equal choice they deserve. To increase this, we need to look for the potential in each individual regardless of gender.

Về tổng thể thì bài viết của bạn có những ý tưởng khá thuyết phục và được trình bày hợp lý, chỉ còn một số lỗi ngữ pháp và lỗi dùng từ mà bạn nên chú ý để không bị trừ điểm. Mong là những nhận xét của mình sẽ có ích cho bạn!

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (153 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...