ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

T1 Tables - Mobile Phones

The table depicts the data of seven different functions of mobile phones had been used between 2006 and 2010.

Throughout this period, making calls was the most viral function of mobile phones and there was a pronounced increase in the popularity of other mobile phone functions.

In 2006, 100% of mobile phone users used their phone to contact and this percentage remained relatively stable over the 4-year period. Taking photos was the second most popular function, which slightly increased by 10% from 2006 to 2010. Similar trends could be seen in sending and receiving text messages and playing music, which witnessed slight increases by 6% and 14% respectively.

There were many considerably innovations had been seen in ratios of other usages. In 2006, there was no data about the usages of Searching the Internet and Recording video. After 2 year, he number of people who used mobile phones to record video stood at 9% and it was fourfold in 2010. In terms of search for the Internet and playing games, these figures had risen dramatically over the 4-year period, from 41% to 73% and 17% to 42% respectively.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (1 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The table depicts the data of -> ( ko tệ nhưng nên đổi thành : information regarding ...)seven different functions of mobile phones had been used- sao lại dùng past perfect ? between 2006 and 2010.
 

BỮA MỚI GÓP Ý, THÊM CHỮ OVERALL VÀO. !!!!Throughout this period, making calls was the most viral function of mobile phones and there was a pronounced increase in the popularity of other mobile phone functions.

In 2006, 100% of -> all mobile phone users used their phone??? những cột kia used cái khác à. ??? to contact and this percentage-> the figure for this category remained relatively stable over the 4-year period. Taking photos was the second most popular function, which slightly increased by 10% from 2006 to 2010. Similar trends could be seen in sending and receiving text messages and playing music, which witnessed slight increases-> increased, mà nếu là present thì sao lại dùng increaseS ??? by 6% and 14% respectively.

There were many considerably-> adverb gì ở đây ? innovations had been seen in ratios of other usages-> dùng relative clause ở đây ,nếu mún over 6.0 or = 6. thì phải biết dùng relative clause trong task 1, thứ 2: câu này dễ gây confusion In 2006, there was no data about the usages of Searching the Internet and Recording video. After 2 year, he number of people who used-> dùng relative clause rút gọn-> using mobile phones to record-> paraphrase đi video stood at-> accounted for 9% and it was fourfold in 2010. In terms of searchING for the Internet and playing games, these figures had risen dramatically over the 4-year period, from 41% to 73% and 17% to 42% respectively-> correspondingly( paraphrase đi.

PS: KO ĐƯỢC 6.0( THEO MÌNH NGHĨ)

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (79 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...