ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

In modern society, it has been argued that schools become insignificant because youngsters can study online at home. In my own perspective, I am in total disagreement with the statement.

To begin with, studying online lacks interaction between teachers and students. It is said that lessons happen more effectively when both sides can interact with each other. Fewer connection leads to the inconfidence of students because they have fewer opportunities to express their ideas in front of the crowds. The lessons also become less interesting because of insufficient enthusiasm of teachers and students.

Moreover, there is lack of honesty in the exams. Without observations of teachers, students can treat in their tests such as asking friends through social media, searching solutions on the Internet and so on. Therefore, the results will be unfair and inaccurate on account of whose help. Then, teachers will evaluate incorrectly their enducational background.

Last but not least, some technological problems are created. Internet and well – prepared state – of – art items are required for an online lesson. If one of them is unavailable, the lessons will not happen influently and effectively. This unwanted distraction cause discomfort to both sides and can lead to some later affects.

In conclusion, I myself disagree with the idea that schools turn into insignificance because of the reasons I have mentioned above.

In modern society, it has been argued that schools become insignificant because youngsters can study online at home. In my own perspective, I am in total disagreement with the statement.

To begin with, studying online lacks interaction between teachers and students. It is said that lessons happen more effectively when both sides can interact with each other. Fewer connection leads to the inconfidence of students because they have fewer opportunities to express their ideas in front of the crowds. The lessons also become less interesting because of insufficient enthusiasm of teachers and students.

Moreover, there is lack of honesty in the exams. Without observations of teachers, students can treat in their tests such as asking friends through social media, searching solutions on the Internet and so on. Therefore, the results will be unfair and inaccurate on account of whose help. Then, teachers will evaluate incorrectly their enducational background.

Last but not least, some technological problems are created. Internet and well – prepared state – of – art items are required for an online lesson. If one of them is unavailable, the lessons will not happen influently and effectively. This unwanted distraction cause discomfort to both sides and can lead to some later affects.

In conclusion, I myself disagree with the idea that schools turn into insignificance because of the reasons I have mentioned above.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

In modern society, it has been argued that schools has become insignificant because youngsters can  study online (easily acess web-based class) at home. In my own perspective (While this thingking is valid to a certain extent), I am in total Idisagreement with the statement (I believe that traditional classroom model wouls have more benefit bearing on both studens and education.

To begin with, studying online lacks (lack of) interaction between teachers and students. It is said (undeniable) that lessons happen bỏ (will achieve high effiiciency) more effectively(bỏ) when both sides can interact with each other. Fewer connection(interactive activity) leads to the inconfidence of students because they have less opportunities to express their ideas in front of the crowds. Futhermore, there are some elements of classroom dynamic that virtual learning can not imitate, which is the reason why The lessons also (bỏ) become  less interesting (apealling) because of insufficient enthusiasm of teachers and students.

Moreover, is(bỏ) (In terms of education), lack of honesty in the exams also a big problem. Without observations of teachers, students can treat in their tests by numerous ways such as asking friends through social media, searching solutions on the Internet and so on. Therefore, the results will be unfair and inaccurate on account of whose help. Then, teachers will evaluate incorrectly their enducational background which lead to a fail assessment of student qualifications


Last but not least, some technological (technical) problems are created (take place) during the age of digital . Internet and well – prepared state – of – art items are required for an online lesson. If one of them is unavailable, the lessons will not happen influently and effectively. This unwanted distraction cause discomfort to both sides and can lead to some later affects. ĐOẠN NÀY KHÔNG CẦN THIẾT, vỀ ĐỀ BÀO CHỈ NÓI RẰNG BẠN ĐỒNG Ý HAY KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI QUAN ĐIỂM TRÊN, CHỨ KO BẮT NÊU RA GIẢI PHÁP)

In conclusion, I myself disagree with the idea that schools turn into insignificance because of the reasons I have mentioned above.

In conclusion, while virtual learning is superior compare to coventional learning in several aspects, I still believe that  being taught face to face is more effective

BÀI NÀY THIẾU Ý NHÉ, ĐÁNH GIÁ BAND 5.5


 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)
access nhé. Chỗ đoạn đầu mình đánh nhấm

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...