ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.6k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

109k thành viên

A moderate number of people believe that restriction should be enforced to control noise. While other people hold the view that they are free to make as much noise as they want, I am of the opinion that it is necessary to diminish noise.

   On the one hand, there are several reasons why people would like to make noise. The first reason stems from people demands. In these days, with the development of technology and entertainment, a significant number of teenagers are into turning music with high volume, especially in some parties. For them, it may be a convenient way to relax with friends after a long working day without paying attention to their neighborhood; therefore, it could disturb these neighborhood during rest time. Another reason is the modernization process. For some people who live in urban areas, exposure to noise from car or factories is inevitable. As a result, it is tough to restrict noise.

   On the other hand, declining noise is undoubtedly indispensable for citizens. Firstly, it accelerate the risks of contracting disablilities. Suffering from loud noise can have negative impacts on victims ear, which leads to a variety of auditory problems. In addition, it also affects people health. Bearing noise at night may results in the quality of sleep. As a consequence, lack of sleeping time influences in the productivity and working effectiveness in the long-term period.

   In conclusion, It can not be denied that people are free to make noise in order to entertain and relax after long hours working. However, they should understand the negative effects on other people to avoid turning noise with massive volume
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

While A moderate number of people believe that restriction should be enforced to control noise. While other people hold the view that they are free to make as much noise as they want,(câu nêu ý kiến riêng nên tách ra thành 1 câu hoàn chỉnh nhé) I am of the opinion that it is necessary to diminish noise.

(vốn dĩ đề bài không yêu cầu nêu nguyên nhân của vấn đề, vậy nên đoạn 1 này của bạn là hoàn toàn không cần thiết và không tập trung vào việc nêu lý do vì sao nên diminish noise mà bạn đã nêu ở đoạn 1. Nếu ý của bạn là "Although making sound is the right of everyone, I believe that it is necessary to diminish noise" thì bạn có thể dùng cách này với một câu thesis statement khác bao quát hơn nhé) On the one hand, there are several reasons why people would like to make noise. The first reason stems from people's demands. In these days, with the development of technology and entertainment, a significant number of teenagers are into turning music with high volume, especially in some parties. For them, it may be a convenient way to relax with friends after a long working day without paying attention to their neighborhood; therefore, it could disturb these neighborhood during their rest time. Another reason is the modernization process. For some people who live in urban areas, exposure to noise from car vehicles or factories is inevitable. As a result, it is tough to restrict noise.

On the other hand, declining noise is undoubtedly indispensable for citizens. Firstly, it accelerate the risks of contracting disablilities. Suffering from loud noise for a long term can have negative impacts on ear-related victims ear, which leads to a variety of auditory problems. In addition, it also affects people health. Bearing noise at night may results in the quality of sleep. As a consequence, lack of sleeping time influences in the productivity and working effectiveness in the long-term period.

 (Như đã nói ở trên thì phần kết của bạn chưa khớp với phần mở bài. Bạn có thể thay phần mở bài để phù hợp hơn)  In conclusion, It can not be denied that people are free to make noise in order to entertain and relax after long hours working. However, they should understand the negative effects on other people to avoid turning noise with massive volume

 

Mong những nhận xét này có thể giúp bạn!

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (153 điểm)
0 phiếu
1.Đoạn 1: another reason có thể thay bằng another compelling point vì reason lặp 3 lần r

2. Có turn music luôn hả? Mình chỉ thấy turn on thôi chứ ( cái này k rõ lắm)

3. Đoạn 2. Câu 2. Dùng it ở đây là decline noise ở câu trước mà, sao giảm noise lại tăng rủi to bệnh là sao?
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (7 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...