ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

Over the recent decades, the influence of the Internet on human life is undeniable. Some people hold the view that the cyber world, whereas others think that it has limited the real-life interactions among people. From my perspective, the Internet has done more good than harm.


There are several reasons why many people assume that the development of the Internet is making users become more separated from reality and other people. To begin, there is common belief that spending too much time using the Internet is likely to kill face-to-face communication. Nowadays, we have all seen the couples sitting together in a restaurant ignoring each other and engaging with their smartphones instead. Moreover, many teenagers prefer making friends online to mixing with their peers in the real world. Virtual relationships are definitely not a healthy substitute for real-life interactions. Due to these drawbacks of cyber world, it is comprehensive that many people hold prejudiced views towards the Internet.


On the other hand, I support the view that the Internet has the own benefits. It would be difficult for people from different countries to maintain the cooperation without the Internet. Nowadays, interactions by email, phone or video are almost as good as face-to-face meetings, and many of us benefit from these interactions, either in work or social contexts. During the pandemic, almost all employees have been asked to work from home and Internet has become more important than ever. Thanks to some applications such as Zoom, Google Teams or Google Drive, work or study become easier and more convenient even though people cannot go to works and schools. Therefore, it is obvious that Internet is an inseparable part of our lives.


In conclusion, online network brings both advantages and disadvantages to human life. However, I believe that the Internet can be more beneficial if users know how to take advantage of it.

 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (4 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Over the recent decades, the influence of the Internet on human life is undeniable. Some people hold the view that the cyber world, whereas others think that it has limited the real-life interactions among people. (Câu này không có mệnh đề chính) From my perspective, the Internet has done more good than harm.


There are (hạn chế dùng there is/are) several reasons why many people assume that the development of the Internet is making users become more separated from reality and other people. To begin, there is common belief that spending too much time using the Internet is likely to kill (dùng từ kill có vẻ không hợp lý lắm) face-to-face communication. Nowadays, we have all seen (dùng thì hiện tại hoàn thành ở đây không đúng, nên dùng thì hiện tại tiếp diễn để than phiền) the couples sitting together in a restaurant ignoring each other and engaging with their smartphones instead. Moreover, many teenagers prefer making friends online to mixing with their peers in the real world. Virtual relationships are definitely not a healthy substitute for real-life interactions. Due to these drawbacks of cyber world, it is comprehensive (dùng từ này không đúng, nên dùng là comprehensible) that many people hold prejudiced views towards the Internet. (dùng prejudiced views cũng không đúng, ở đầu đoạn bạn nói là many people believe that Internet is not good, sao ở đây tại tự phản bác lại ý của mình).


On the other hand, I support the view that the Internet has the own (dùng the own không đúng) benefits. It would be difficult for people from different countries to maintain the cooperation (tự nhiên dùng "the" ở đây làm gì) without the Internet. Nowadays, interactions by email, phone or video are almost as good as face-to-face meetings, and many of us benefit from these interactions, either in work or social contexts. During the pandemic, almost all employees have been asked to work from home and Internet has become more important than ever. Thanks to some applications such as Zoom, Google Teams or Google Drive, work or study become easier and more convenient even though people cannot go to works and schools. Therefore, it is obvious that Internet is an inseparable part of our lives.


In conclusion, online network brings both advantages and disadvantages to human life. However, I believe that the Internet can be more beneficial if users know how to take advantage of it.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (4 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...