ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

Topic: Nowadays animal experiments are widely used to develop new medicines and to test the safety of other products. Some people argue that these experiments should be banned because it is morally wrong to cause animals to suffer, while others are in favour of them because of their benefits to humanity. Discuss both views and give your own opinion.


In the contemporary world, there has been a great deal of discussion revolving around the issue of animal testing. Some people assert that these experiments ought to disallow because it involve to moral issue, whereas many others argue that they strongly believe it bring a huge value to their life. Personally, I am in favor of the former view.

The prohibition testing on animal has much value in various way. The primary factor we need to take into consideration is that the lives of animals should be respected. That is to say, God created creature and human to live an equal life, their own benefits to balance the ecosystem , not for being human satisfaction. The most obvious example is that there was a remarkable day for the history of animal tesing, in 2006, there was 8 person who volunteer to use a new vacine. As a result, for an over hour later, 6/8 volunteer almost died because of shocking medicines even the medicine had tested on white mice which their habitat almost like human. In addition, human have no moral right to do experiments on animals. For instance, they have done it to publish paper and do not bring it to practical.

On the other hand, it cannot be denied the valuable experimentation on animal. That is to say, many important medical discoveries involved in animal testing thus, it is necessary to do medical tests on new drug. Even so, the ban of experiment on animal is morally right.

In summary, I would concede that experimentation on animal brings huge profit to human. Despite that the prohibition animal testing is right to human being. Overall, I am convinced that it is better to forbid animal testing.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

In the contemporary world, there has been a great deal of discussion revolving around the issue of animal testing. Some people assert that these experiments ought to be disallowed because it involves moral issues. Whereas many others argue that they strongly believe it brings a huge value to their life, personally, I am in favor of the former view.

The prohibition on testing on animals has much value in various ways. The primary factor we need to take into consideration is that the lives of animals should be respected. That is to say, God created creatures and human to live an equal life, their role is to balance the ecosystem, not for being human's satisfaction. The most obvious example is that there was a remarkable day in the history of animal testing, in 2006, there was 8 people who volunteered to use a new vacine. As a result, for an over hour later, 6/8 volunteers almost died because of shocking medicines even the medicine had been tested on white mice which their habitat almost like human's. In addition, human have no moral right to do experiments on animals. For instance, they have done it to publish paper and do not bring it to practical.

Futhermore, the value of experimentation on animals can not be dinied . That is to say, many important medical discoveries involved in animal testing thus, it is necessary to do medical tests on new drug. Even so, the ban of experiment on animal is morally right.

In summary, I would concede that experimentation on animal brings huge adventages to human despite of the fact that the prohibition on animal testing is right to human being. Overall, I am convinced that it is better to forbid animal testing.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...