ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

          Thanks to the advance in the Internet and technology, our life has altered  considerably, especially the way we allocate leisure time. This changing has both advantages and disadvantages. However, I believe that it will bring humans to more drawbacks than its benefits. In this essay, I will point out the reasons to support my idea.

          First, due to the development in the Internet, people now can have various  ways to spend their free time. They can watch movies, read books or play games within a click. The Internet helps humans to access to the world quickly in order to inform more information around their life. Moreover, with the advances in Wi-Fi, they can talk to their friends whenever and wherever they are. By using the Internet to relax, they will have a quick refreshment after a long day of work or study. However, every coin has two sides. Although it has a considerable number of advantages, it still brings to humans a huge number of drawbacks.

          By spending much times on smartphones and Internet, people will have less time to participate in physical and outdoor activities. For example, while we are using smartphones to surf Facebook, we tend to eat more. It will lead to obesity and other health problems. Furthermore, using the Internet too much also causes to some eyesight problems because the light from smartphones and other modern devices are not good for our eyes. Besides, with the appearing of the Internet, more and more online crime occurs including violent scenes and cyberbullying. It will have a bad result in humans mental health such as stress, depression or other problems related to mental illness, etc.

          To conclude, there are numerous of benefits that new technologies bring to us. However, the disadvantages still outweigh the benefits due to the way we use it in our spare time. I think that people should have a logical spending to have a good health.

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Advantages-Disadvantages bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
the words using quite good, but the essay is a bit long, you should make it shorter
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (4 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...