ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

The pie charts illustrate the proportion of expenditure in an UK school on 5 different categories in 3 years: 1981, 1991, 2001.

It is clear that the spending on teacher's salaries was by far the highest of five factors, while insurance factor constituted the least.

In 1981, two fifths of school spending was for teacher's salaries, which then rose up by 10% in 1991. By contrast, there was a mild reduce in the expenditure of worker's salaries, which proven by the decrease from nearly a third to 22%. Furthermore, the same trend was recorded in the amount of money that resources and facilities costed, with minor drops of 5% and 7% respectively. An insignificant contribuition of insurance factor experienced a slight climb, which made the figure for insurance spending increase by 1%.

School tended to expand the expenditure on insurance and facilities in 2001, while the salaries for staff and the cost for resources were lessen. Fourfold as much money was charged for facilities in 2001 as they did a decade ago, likewise, insurance's expenditure nearly tripled. On the other hand, the spending on resources was roughly halved, while that on staff salaries had a slight decline approximately 5%.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Hi laugh, this is just my judgement, there are more mistakes you made, i can't list all .

The pie charts illustrate the proportion of expenditure in an UK school on 5 five different categories in UK school in 3 three years: 1981, 1991, 2001.

It is clear that the spending on teacher's salaries salary was by far the highest of five factors(not appropriate word), while insurance factor constituted was paid the least.

In 1981, two fifths of school spending was for teacher's salaries salary, which then rose up by 10% in 1991. By contrast, there was a mild reduce reduction in the expenditure of  on worker's salary, which was proven by the decrease from nearly a third to 22%. Furthermore, the same trend was recorded in the amount of money that resources and facilities costed, with minor drops of at 5% and 7% respectively. An insignificant( not good) contribuition of insurance factor experienced a slight climb, which made the figure for insurance spending increased by 1%.

School tended (not good)to expand the expenditure on insurance and facilities in 2001, while the salaries for staff and the cost for resources were lessen. Fourfold as much money was charged for facilities in 2001 as they did a decade ago, likewise, insurance's expenditure nearly tripled. On the other hand, the spending on resources was roughly halved, while that on staff salaries had a slight decline approximately 5%.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (4 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 26 Tháng 5, 2016 trong Comparison bởi hangdoan (9 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 25 Tháng 8 trong Comparison bởi Phuong Anh-DA (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 22 Tháng 4 trong Trend (Line) bởi Dương Tư Duệ (4 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 13 Tháng 4 trong Comparison bởi nthao9987 (2 điểm)
0 Góp ý
...