ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

Given is the line graph illustrating the sum of commodity commuted by 4 modes namely road, water, rail, pipeline in the Uk measured by million tonnes at 29 years interval, starting in 1974.

A glance at the diagram reveals pronounced upward trends of the goods’ amounts shipped by 3 first means of transport in contrast to the figure for rail.

At the starting point, of the road group, over 65 million tonnes transported via water and rail, while the figure for the pipeline group stood at somewhat 3 million tonnes. During the following years, the trends experienced some fluctuations for all 4 means of transport. Although the quantities mostly went up, the rail one enjoyed a different tendency. 

In 2002, the figure for water group ended up totaling around 60 million tonnes which was three-fifth road one while the quantity for rail group remained as in 1974 and with pipeline- still stayed least.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Given is the line graph illustrating the sum of commodity commodities commuted by 4 modes of transportation namely road, water, rail, and pipeline in the Uk UK (measured by million tonnes) at 29 years interval, over the 29-year period starting in from 1974.

A glance at the diagram reveals pronounced upward trends of the goods’ amounts shipped by 3 first means of transport in contrast to the figure for rail.

At the starting point, of the road group, ??? over 65 ??? million tonnes of goods were transported via water and rail, while the figure for the pipeline group stood at somewhat 3 million tonnes. During the following years, the trends experienced some fluctuations for all 4 means of transport. Although the quantities mostly went up, the rail one enjoyed a different tendency. 

In 2002, the figure for water group ended up totaling around 60 million tonnes, which was three-fifth road one, while the quantity for rail group remained as in 1974 and with pipeline- still stayed least.

Hai đoạn thân bài bạn chia ra để viết chưa ổn lắm, bạn chú ý kiểm tra cho chính xác về số liệu cũng như nên đưa thêm số liệu vào bài. Thêm nữa, bạn cũng cần chú ý sự cân đối giữa 2 đoạn thân bài nhé.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (40 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

2 Góp ý
...