ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.6k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

In recent year, the proliferation of the Internet has certain effect on people life. This can result in many issues, which calls for possible solutions can be adopted.

Accessing the Internet can lead to several problems. One problem could be that the personal information of users can be stolen by scammers. For example the Internet scam can steal the users’ account bank when they log onto the non-reliable shopping websites. This has a negative effect on user security and lead to huge financial loss. Another problem could be that the participants may become the addicted of Internet.Because they spend a long periods time on the Internet and do not care everything around. As a result, they more and more lead to sedentary lifestyle and no longer have enough time to do their work.

There are a number of measures which can be taken to solve this issues. One solutions could for the environment to introduce heavier laws which will improve the Internet security. This can be done by banning sites that are dangerous for citizens and punishing hacker and Internet frauds. Another solution could be for the Internet provider to reduce user online time which will help them not to use the Internet so much. To achieve this, they can advise the participants to not surf the Internet when they use it over three hours per day and encourage them to participate extracurricular activities.
In conclusion, the development of the Internet can lead to a number of problem and there are several actions can be taken to address these issues.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Problem-Solution bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu
In recent years, the proliferation of the Internet has a certain effect on people's life. This can result in many issues, which call for possible solutions that can be adopted.
 
Accessing the Internet can lead to several problems. One problem could be that the personal information of users can be stolen by scammers. For example, the Internet scam can steal the users’ account bank when they log onto the non-reliable shopping websites. This has a negative effect on user security and leads to huge financial loss. Another problem could be that the participants may become addicted to the Internet. Because they spend long periods on the Internet and do not care everything around. As a result, they more and more lead to a sedentary lifestyle and no longer have enough time to do their work.
 
There are a number of measures which can be taken to solve these issues. One solution could for the environment to introduce heavier laws which will improve Internet security. This can be done by banning sites that are dangerous for citizens and punishing hackers and Internet frauds. Another solution could be for the Internet provider to reduce user online time which will help them not to use the Internet so much. To achieve this, they can advise the participants to not surf the Internet when they use it over three hours per day and encourage them to participate in extracurricular activities.
In conclusion, the development of the Internet can lead to a number of problems and there are several actions that can be taken to address these issues.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (12 điểm)
0 phiếu

bài khá ổn nhưng góp ý tí chỗ này they more and more lead to sedentary lifestyle and no longer have enough time to do their work.sau more and more là tính từ nhé

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (161 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...