ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.6k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

The aged population has indeed become a serious issue for many industrialized countries around the world. Since there will exert several harmful effects on the lives of individuals and societies, The government needs to take steps to mitigate these potential problems.
  Based on the current situation, the community has to face up to two primary problems. First, It will put a heavy burden on youngsters. Because of their age, Old people no longer pay tax while claiming pension benefits from the government. Due to this, Youngsters, in addition to being responsible for taking care of them, they have to work harder to make up for the lost money of the state. Moreover, from the social viewpoint, This would make a lack of workers in the working ages. The more increasing average life expectancy is, the more decreasing fertility rates are. Because of the absence of young workforces, the economy can’t develop at a fast pace especially in this technology-driven ward.
   Since such issues are serious, the government should take steps immediately to address these problems. First, the immigration of young people of working age should be encouraged. For example, in Japan, they ease immigration rules for workers. Therefore, they can immediate expansion of the workforce and have the world's leading developed economy. Furthermore, the government should also increase the retirement age. Thanks to medical technologies, many elderly people having good health condition can go back to work. This would benefit from the expertise and experience of the old and reduce the burden on government spending.
  In conclusion, although the increase in life expectancy has many detrimental impacts on individuals as well as society, governments already have been eligible to deal with these potential problems
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Problem-Solution bởi (-2 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

góp ý chút là câu First, It will put a heavy nên dùng Firstly và dùng thêm secondly,thirdly,.. finally sau đó

Due to this, Youngsters, in addition to being responsible for taking care of them, they have to work harder to make up for the lost money of the state câu này đang có 2 linking và chủ ngữ v-ing nên để vế sau 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (161 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...