ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

People have a different view regarding whether to invest money in encouraging a bicycle riding or to promote better public transport servicers. I believe that money should be spent in both because both are beneficial to society, but massive amount to the public transport.

            On the one hand, I agree that spending for using bicycle has several advantages. Everyday riding bicycle is a good workout and helps to keep people physically fit. Encourage people to adopt this healthy lifestyle, could prevent a vast number of diseases such as obesity, heart disease, and diabetes. Besides, it saves inexpensive and eco-friendly. These transport modes reduce the number of cars usage, which reduces the emission of toxic pollutants such as carbon mono oxide and sulfur dioxide. Finally, it is a good transport system for short distance travel.

           On the other hand, I argue that investing money in public transportation is also important. The move by bus or motorbike is more comfortable and also requires less effort and time to reach a long designation. If we want to visit family or hang out somewhere, the facilities will be convenient for us. An excellent public transport discourages a usage of personal cars. As a result, it reduces traffic congestion and pollution. Besides that, these kinds of transportation services reduce travel expense for citizens and increase their safety. Finally, it is a symbol of the modern development of a city.

         In sum up, I agree that investing a small proportion of money in promoting the use of a bicycle for a short distance and massive fund for public transport is also necessary. However, other types of vehicles should still be parallel to it.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

People have different views regarding whether to invest money in encouraging a bicycle riding (cụm này không có nghĩa, sửa : cycling hoặc riding bikes) or to promote better public transport service. I believe that money should be spent in both because both (lặp từ) are beneficial to society, but massive amount to the public transport. (không có nghĩa, mình không hiểu ý bạn câu này)
 

On the one hand, I agree that spending for using bicycle has several advantages. Everyday riding bicycle everyday is a good workout and helps to keep people physically fit. Encouraging people to adopt this healthy lifestyle, (không phẩy ở đây) could prevent a vast number of diseases, (phẩy ở đây) such as obesity, heart disease, and diabetes. Besides, it saves inexpensive and eco-friendly. (không đúng ngữ pháp, save cái gì? inexpensive và eco-friendly là adj không phải noun, đề xuất sửa : it is inexpensive and eco-friendly because.... [giải thích thêm]). These transport modes reduce the number of cars usage, which reduces (lặp từ) the emission of toxic pollutants such as carbon mono oxide and sulphur dioxide. Finally, it is a good transport system for short distance travel.

           On the other hand, I argue that investing money in public transportation is also important. The move (?) by bus or motorbike is more comfortable and also requires less effort and (lặp, không có ngắt nghỉ) time to reach a long designation. If we want to visit family or hang out somewhere, the facilities will be convenient for us. An excellent public transport discourages a usage of personal cars. As a result, it reduces traffic congestion and pollution. Besides that, these kinds of transportation services reduce travel expense for citizens and increase their safety. Finally, it is a symbol of the modern development of a city. (không hợp lý lắm)

         To sum up, I agree that investing a small proportion of money in promoting the use of a bicycle for a short distance and massive fund for public transport is also necessary. (không nên đưa ý tưởng mới ở kết bài, ở phần thân bài bạn không có đề cập là chia cái nào nhiều chia cái nào ít đâu?) However, other types of vehicles should still be parallel to it.  (phần này cũng không có trong thân bài luôn)

Bạn chỉ nên re-paraphase lại và tóm tắt những ý chính

 

Phần trên là ý kiến cá nhân, có gì khó hiểu hoặc sai thì reply mình nhé :3 chúc bạn học tốt :3

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (50 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...