ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.6k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

The bar chart compares four different nations, namely Italia, Portugal, UK and USA in terms of how much money those countries spent on their roads and transport over the course of 15 years starting in 1990.

Overall, Portugal had the highest percentage of spending on this area. In addition, all countries showed a decline in their figures with the exception of USA.

As can be seen from the chart, in 2005 Portugal accounted for the highest growth percentage with over 25%, which is about three times higher than that of UK. However, during the following years, this country witnessed a decrease in its growth rate, down to 20% in 2005. By contrast, over the period from 1990 to 2005, USA began with slightly above 10%, this proportion then rose to exactly 15% at the end.

In comparison, between 1990 and 2000, Italia’s figure climbed quickly and reach a peak of nearly 24% before dropping rapidly to 19% in the last year. Similarly, a similar trend was also observed in the UK, whose statistics decreased from 10% to 8% during this period but then peaked at 12% in 1995.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

The bar chart compares four different nations, namely Italia Italy , Portugal, the UK and the USA in terms of how much money those countries spent on their roads and transport over the course of 15 years starting in 1990.

Overall, Portugal had the highest percentage of spending on in this area. In  addition, all countries showed a decline in their figures with the exception except for the USA.

As can be seen from the chart, in 2005 Portugal accounted for the highest growth percentage with over 25%, which is about three times higher than that of the UK. However, during the following years, this country witnessed a decrease in its growth rate, down to 20% in 2005. By contrast, over the period from 1990 to 2005, the USA began with at slightly above 10%, this proportion then rose to exactly 15% at the end.

In comparison, between 1990 and 2000, Italia’s figure climbed quickly and reach a peak of nearly 24% before dropping rapidly to 19% in the last year. Similarly, a similar trend was also observed in the UK, whose statistics decreased from 10% to 8% during this period but then peaked at 12% in 1995.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (355 điểm)
0 phiếu

The bar chart compares four different nations, namely Italia, Portugal, UK and USA in terms of how much money those countries spent on their roads and transport over the course of 15 years starting in 1990  the scenario of money allocated on roads and transport in terms of four countries: Italy, Portugal, UK and USA from 1990 to 2005.

Overall, Portugal had commended the highest percentage biggest segments of spending on this area. In addition Noteably, all countries showed a decline in their figures with the exception of USA.

As can be seen from the chart observed, in 2005 Portugal accounted for the highest growth percentage with over 25 20%, which is was about three times higher than that of UK  . However, during the following years, this country witnessed a decrease in its growth rate, down to 20% in 2005. By contrast, over the period from 1990 to 2005, USA began with slightly above 10%, this proportion then rose to exactly 15% at the end.

Regarding the remainders, between 1990 and 2000, Italia’s figure climbed quickly and reached a peak of nearly 24% a quarter before dropping rapidly to 19% in the last year. Similarly, a similar trend was also observed in the UK, whose statistics decreased from 10% to 8% during this period but then peaked at 12% in 1995.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (16 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...