ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

NIGHTMARE JOURNEY

Among my long list of hobbies, traveling – an interesting hobby which brings me many beautiful memories is the one I enjoy the most. However, when it comes to this, what strikes me most is not joyful memory, but an unforgettable time: a terrible trip.

10 months ago, my family had a three-day-trip to HaLong bay. Traffic jam made my journey dreadful. When we nearly arrived in HaLong,we couldn't move any futher because of the traffic accident. The road was full of crying, screaming and arguing people. We all felt angry because the temperature of car's engine was srill increasing. Somebody had switched on a radio and it drove me mad! I shouted "SHUT UP!" and we spent the rest of the journey in silence. After 2 hour, we finally arrived in the center of HaLong. Rush hour exhausted me so I couldn’t enjoy the tour by all my enthusiasm.

The second factor is weather.The journey became a real nightmare. We got locked out of their hotel room. My younger sister complained: “I want to go to Sun World Ha Long complex.” But to reply to her was only the deeply sighing. It does not matter if you are museum-hopping, but if you are supposed to be at the beach, and the forecast is nonstop rain, which it was, cut the trip short.

In the end, we came back home without visting anywhere. Looking back now, I am laughing about my nightmare journey. I hope I will come back to HaLong Bay one day, but not with that bad luck.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

+1 phiếu

Among my long list of hobbies, traveling – an interesting hobby which brings me many beautiful memories is the one I enjoy the most. However, when it comes to this, what strikes me most is not joyful memory, but an unforgettable time: a terrible trip.

10 months ago, my family had a three-day-trip to HaLong bay. The traffic jam made my journey dreadful. When we nearly arrived in HaLong,we couldn't move any futher further because of the traffic accident. The road was full of crying, screaming and arguing people. We all felt angry because the temperature of the car's engine was srill still increasing. Somebody had switched on a radio and it drove me mad! I shouted "SHUT UP!" and we spent the rest of the journey in silence. After 2 hours, we finally arrived in at the center of HaLong. the rush hour exhausted me so I couldn’t enjoy the tour by all my enthusiasm.

The second factor is the weather.The journey became a real nightmare. We got locked out of their hotel room. My younger sister complained: “I want to go to Sun World Ha Long complex.” But to reply to her was only the deeply sighing. It does not matter if you are museum-hopping, but if you are supposed to be at the beach, and the forecast is nonstop rain, which it was, cut the trip short.

In the end, we came back home without visting visiting anywhere. Looking back now, I am laughing about my nightmare journey. I hope I will come back to HaLong Bay one day, but not with that bad luck.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (355 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...