ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

Everyday, garbage are brought very much disadvantages for our environment, so we can have a way to reduce garbage. First of all, we can't stop using bottle plastic or plastic bags but after using, we can grade them. Moreover, we can give garbage to junkyard. Secondly, we can limit the use of bottle plastic which can reuse. We can use paper bags replace it to contain food. Last but not least, we can propaganda information to people to keep the environment clean because garbage really bring for us many problems important. To sum up, let's protect the environment from simple things.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

+1 phiếu

Very good smileyIt's the good lesson for me.<3

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (8 điểm)
0 phiếu

Everyday, It is true that garbage are brought very much disadvantages (thứ nhất garbage là uncountable noun nên phải đi với singular verb, thứ hai much đi với uncoutable noun) has many disadvantages for our environment. So we can must have a way some solutions to reduce garbage. First of all, we can't (could'nt) stop using bottle plastic or plastic bags but after using, we can grade them. Moreover, we can give garbage to junkyard. Secondly, we can limit the use of bottle plastic plastic bottles which can reuse (tại sao lại giới hạn việc sử dụng chai nhựa có thể tái chế?). We can use paper bags replace it instead of them to contain food. Last but not least, we can propaganda information to people to keep the environment clean because garbage really brings for us many problems important. To sum up, let's protect the environment from simple things (actions).

Nếu thấy cmt của mình có ích, thì cho mình biết nhé!

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (20 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...