ip.chuawriting

Thành viên tuananhnvh

Thành viên được: 2 tháng (since 30 Tháng 12, 2018)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của tuananhnvh

Điểm: 228 điểm (hạng #4)
Các câu hỏi: 1
Các câu trả lời: 47 (có 3 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 2 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 1 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 28 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for tuananhnvh

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...