ip.chuawriting

Thành viên truclamyt

Thành viên được: 2 năm (since 26 Tháng 6, 2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên: Ninh Nguyễn Trúc Lam
Vị trí: Ninh Bình
Website:
About me:

Hoạt động của truclamyt

Điểm: 148 điểm (hạng #7)
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 22
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 4 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 4 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 59 bỏ phiếu, 2 rút phiếu

Wall for truclamyt

Please log in or register to post on this wall.
heo
2 Tháng 8, 2016 bởi truclamtruclamyt

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...